"การสลักหลังลอย" vertalen - Engels

TH

"การสลักหลังลอย" in het Engels

การสลักหลังลอย [kan salaklang loi] {znw.}
TH

การสลักหลังลอย [kan salaklang loi] {zelfstandig naamwoord}

1. leger, formeel
การสลักหลังลอย