RO a termina
volume_up
{werkwoord}

Pentru a termina sesiunea Navigare InPrivate, închideți fereastra de browser.
To end your InPrivate Browsing session, simply close the browser window.
Conectați ultima linie la prima linie pentru a termina de desenat poligonul și a închide forma.
Connect the last line to the first line to finish drawing the polygon and to close the shape.
Atunci când Internet Explorer termină restabilirea setărilor, faceți clic pe Închidere, apoi faceți clic pe OK.
Close anyInternet Explorer or Windows Explorer windows that are currently open.
Acestea sunt obiecte care se pot muta pe tablă pentru a termina puzzle-ul.
These are objects you can move onto the blackboard to complete the puzzle.
Acestea sunt obiectele cheie pe care trebuie să le controlați pentru a termina puzzle-ul și a termina un nivel.
These are the key objects you must control to complete the puzzle and finish a level.
Trebuie să strângeți aceste bărcuțe sau să le ardeți pentru a termina jocul.
You must collect these origami pieces or burn them in order to complete your task.
a termina (ook: a lichida, a găti, a mântui, a expira)
Pentru a termina sesiunea Navigare InPrivate, închideți fereastra de browser.
To end your InPrivate Browsing session, simply close the browser window.
Egalitatea de gen nu se termină odată cu prioritățile privind angajarea.
Gender equality does not end with staffing priorities.
Politica maritimă integrată nu se va termina, desigur, la granițele Europei.
The integrated maritime policy will, of course, not come to an end at Europe's borders.
Din acestea, Windows extrage numărul de mutări necesare pentru a termina un joc.
From this, Windows subtracts the number of moves it takes to finish a game.
Când Media Center termină de aplicat setările TV anterioare, faceți clic pe Terminare.
When Media Center is finished applying previous TV settings, click Finish.
Să sperăm că activitatea legislativă se va termina în luna mai sau iunie a acestui an.
Let us hope that legislative work will finish in May or June this year.
a termina
Pentru a termina mai rapid configurarea, faceți clic pe Folosiți setările rapide.
To get through setup faster, click Use express settings.
În funcţie de cât durează ca această modificare să se propage pe Internet, este posibil să dureze între 15 minute şi 72 de ore până se termină acest pas.
Depending on how long it takes this change to replicate through the Internet, it may take between 15 minutes and 72 hours to complete this step.
Politica maritimă integrată nu se va termina, desigur, la granițele Europei.
The integrated maritime policy will, of course, not come to an end at Europe's borders.
Toate părțile implicate înțeleg necesitatea de a termina până în iunie.
All those concerned understand the need to conclude by June.
a termina (ook: a finaliza)
volume_up
to finish up {ww.} [vb.]
a termina
a termina (ook: a ține, a opri, a suspenda, a stăvili)
Puteți reda videoclipul modificat pentru a vă asigura că începe și se termină acolo unde doriți.
You can play the trimmed video to make sure it starts and stops where you want.
Puteți reda videoclipul modificat pentru a vă asigura că începe și se termină acolo unde doriți.
You can play the trimmed video to make sure that it starts and stops where you want.
Faceți clic pe Revocare, pe Oprire partajare sau apăsați pe ESC pentru a termina sesiunea, dacă vă deranjează în orice moment ceea ce asistentul vede sau execută pe computerul dvs.
If at any time you feel uncomfortable about what that person is seeing or doing on your computer, click Cancel, click Stop sharing, or press ESC to end the session.
a termina

Voorbeeldzinnen voor "a termina" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianȘtim cu toții că în viitorul apropiat rezervele de materii prime se vor termina.
We all know that in the foreseeable future raw materials will be in short supply.
RomanianPăstrați-l până când Windows termină de căutat și instalat un driver.
Hold on to that until Windows has finished looking for and installing a driver.
RomanianAșteptați până când Internet Explorer termină de reinițializat setările, apoi faceți clic pe OK.
Wait until Internet Explorer finishes resetting the settings, and then click OK.
RomanianPuteți reda videoclipul modificat pentru a vă asigura că începe și se termină acolo unde doriți.
You can play the trimmed video to make sure it starts and stops where you want.
RomanianImediat ce termină scanarea, Microsoft Security Essentials afișează rezultatele scanării.
As soon as it completes the scan, Microsoft Security Essentials displays the scan results.
RomanianPuteți reda videoclipul modificat pentru a vă asigura că începe și se termină acolo unde doriți.
You can play the trimmed video to make sure that it starts and stops where you want.
RomanianEste foarte dificil pentru cineva care-și termină educația să-și găsească un loc de muncă.
It is very difficult for someone finishing education to find a job.
RomanianAșadar, suntem în al treilea trimestru și nu știu când vom termina cu această reexaminare.
Well, we are in the third quarter and I do not know when we will get this revision over with.
RomanianScopul acestui joc este să găsiți toate perechile identice de imagini înainte de a se termina timpul.
This goal of this game is to find all the identical pictures before time runs out.
RomanianDupă ce termină instrumentul de curățare, faceți clic pe Restart Now (Reporniți acum).
After the clean-up tool finishes, click Restart Now.
RomanianCând se termină Înregistrator note în jurnal, imaginea de document nouă apare automat în Jurnal.
When the Journal Note Writer is finished, the new document image appears automatically in Journal.
RomanianÎn acest joc, scopul este să găsiți toate perechile potrivite de imagini înainte de a se termina timpul.
In this game, your goal is to find all the matching pairs of pictures before time runs out.
RomanianNu voi mai mulţumi nimănui, deoarece mi se termină timpul, dat fiind că dispun doar de un minut.
I shall not thank any more people because I will run out of time, given that I have only got one minute.
RomanianEl începe la vârsta de şase ani şi se termină la şaisprezece ani.
It starts at the age of six and ends at the age of 16.
RomanianPerioada de asistență pentru Windows XP se termină la 8 aprilie 2014.
Support for Windows XP is ending on April 8, 2014.
RomanianCând programul termină execuția, elementele vizuale dezactivate se reactivează automat.
When the program is no longer running, the visual elements that were turned off are turned on again automatically.
RomanianPentru a termina un parteneriat de sincronizare:
In the left pane of Sync Center, click Set up new sync partnerships.
RomanianDacă există un conținut consistent, caseta de dialog apare în timp ce funcția Redare automată termină examinarea.
If there is a lot of content, the dialog box appears while AutoPlay is finishing its review.
RomanianDe multe ori, este imposibil să se identifice unde începe şi unde se termină aplicarea unei astfel de restricţii.
It is often impossible to identify where the application of such a restriction begins and ends.
RomanianÎntrucât primul plan de acţiune se termină în 2010, nu cred că va fi posibil să se îndeplinească acele obiective.
Since the first Action Plan ends in 2010, I do not think it will be possible to achieve those targets.