RO stil
volume_up
{onzijdig}

1. algemeen

stil (ook: factură, mod, fel, joc)
volume_up
style {znw.}
În pagina Selectați un stil de editare AutoFilm, selectați un stil de editare pentru AutoFilm.
On the Select an AutoMovie editing style page, select an AutoMovie editing style.
În caseta Stil font, tastați sau selectați stilul font pe care intenționați să-l utilizați.
In the Font Style box, type or select the font style you want.
În planșa de scriere (Scriere în stil liber), atingeți un cuvânt pentru a-l corecta.
In the writing pad (Write in freehand style), tap a word to correct it.
stil
stil
volume_up
greffe {znw.}
stil
stil
stil
volume_up
stylus {znw.}
stil (ook: cărare, fel (chip), obicei, drum)
volume_up
way {znw.}
Cheia către succes constă în educaţie, deoarece acesta este singurul mod de a crea pe termen lung şanse de a duce un alt stil de viaţă.
The key to success lies in education, because this is the only way of opening up long-term opportunities for living a different type of life.

2. "trăsătură, mod de a fi"

stil (ook: tip, gen)
volume_up
guise {znw.} (appearance in manner or dress)

Voorbeeldzinnen voor "stil" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianÎn ultimii cinci ani, dl Barroso a afişat un stil de conducere puternic şi cuprinzător.
Over the last five years, Dr Barroso showed strong, comprehensive leadership.
RomanianDoriți o abordare mai sofisticată, în stil Hollywood, cu titluri, tranziții și muzică?
Want to go for a more high-gloss, Hollywood approach, with titles, transitions, and music?
RomanianÎn pagina Setări site, sub Aspect şi stil, faceţi clic pe Temă site.
On the Site Settings page, under Look and Feel, click Site theme.
RomanianStatele membre trebuie să îşi intensifice campaniile de informare privind un stil de viaţă activ.
The Member States need to step up their information campaigns regarding an active lifestyle.
RomanianDin cauza limitei de timp, nu am avut timp mai devreme să spun câteva cuvinte despre un stil de viaţă sănătos.
Due to the time constraint, I had no time earlier on to say a few words about a healthy lifestyle.
RomanianUtilizați acest stil în paginile Web și în materialele de marketing.
Use it on webpages and marketing materials.
RomanianTortura şi execuţia în stil medieval a femeilor - chiar a femeilor gravide - şi a copiilor este un lucru obişnuit.
The medieval torture and execution of women - even pregnant women - and children is commonplace.
RomanianPrin urmare, avem nevoie de o revoluţie în cercetare şi de un stil de predare care să se adapteze la această situaţie.
What we need therefore is a revolution in research and teaching that will adapt to this situation.
RomanianAdăugați teme la expunerile de diapozitive din Galeria foto Windows Live, pentru a le conferi un stil și un aspect unice.
Add themes to your slide shows in Windows Live Photo Gallery to give them a unique look and feel.
RomanianO parte din procesul de gestionare cuprinde stabilirea unui aspect şi unui stil consistent pentru colecţia de site-uri.
Part of the management process is establishing a consistent look and feel for your site collection.
RomanianO "Europă în stil Don Abbondio” nu ne foloseşte la nimic.
A 'Don Abbondio Europe' is of no use to us.
RomanianPrimul este că doamna Morvai însăși a răspuns cu stil la ceea ce au spus alți deputați în cadrul acestei reuniuni.
The first is that it was Mrs Morvai herself who tastefully responded in this assembly to what other Members were saying.
RomanianIlustrează violență realistă sau un stil violent.
RomanianPromovarea unui stil de viaţă sănătos este o bună metodă profilactică, care poate preveni o varietate de boli şi afecţiuni.
Promoting a healthy lifestyle is a good prophylactic method which can prevent a variety of diseases and illnesses.
RomanianAcordarea unui sprijin sporit din partea UE sportului amator înseamnă susținerea unui stil de viață mai sănătos pentru milioane de europeni.
Greater EU support for amateur sport means support for a healthier lifestyle for millions of Europeans.
Romanian., în stil de acuarelă, creion și caligrafie.
The new realistic digital “brushes” will bring your pictures to life in shades of watercolor, crayon, and calligraphy.
Romanianstil de luptă coreean fără arme
RomanianAceste organizații încurajează cetățenia activă în rândul tinerilor, promovând în același timp sănătatea, o condiție fizică bună și un stil de viață activ.
These organisations encourage active citizenship amongst young people, while promoting health, fitness and an active lifestyle.
RomanianCererea din ce în ce mai mare de lucrători mobili, care au beneficiat de educaţie vastă, reprezintă un alt factor în favoarea unui astfel de stil de viaţă.
The ever greater demand for mobile workers who have received a broad education is a further factor in favour of this lifestyle.
Romaniancolorat (despre stil)