"sistemic" vertalen - Engels

RO

"sistemic" in het Engels

RO sistemic
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord mannelijk}

sistemic (ook: avantajos, rentabil, metodic)

Voorbeeldzinnen voor "sistemic" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianUnul dintre beneficiile adoptării acestei directive va fi monitorizarea riscului sistemic.
One of the benefits of adopting this directive will be the monitoring of systemic risk.
RomanianG20 intenţionează să reglementeze numai fondurile speculative care reprezintă un risc sistemic.
The G20 intends to regulate only speculative funds that pose a systemic risk.
RomanianRiscul sistemic devine evident după aceea, când criza a izbucnit.
The systemic risk becomes apparent afterwards, when the crisis has erupted.
RomanianAu avut loc unele evoluţii pozitive, dar este evident că avem nevoie de un răspuns sistemic.
There have been some positive developments but it is obvious that we still need a systemic answer to the question.
RomanianPână în prezent, Comisia nu are nicio dovadă de fraudă sistemică sau eșec sistemic al sistemului care a fost pus în aplicare.
The Commission, until today, does not have any proof of systemic fraud or systemic failure of the system that was put in place.
RomanianAcesta se va realiza cu precădere în contextul cooperării autorităţilor naţionale cu Comitetul european pentru risc sistemic.
This will be carried out specifically based on cooperation between the national authorities and the European Systemic Risk Board.
RomanianAcest studiu anual privind creșterea va analiza situația economică a Uniunii, inclusiv dezechilibrele potențiale și riscul sistemic.
That annual growth survey will analyse the economic situation of the Union, including potential imbalances and systemic risk.
RomanianObserv că, în cursul celui mai agitat sfârşit de săptămână al ultimelor săptămâni, cuvântul "sistemic” a fost rostit de mai multe ori.
I note that during the course of the most turbulent weekend of the last few weeks, the word 'systemic' was uttered several times.
RomanianÎn primul rând, criza a demonstrat că piețele care nu sunt reglementate nu se autocorectează întotdeauna și sunt predispuse riscului sistemic.
Above all, the crisis has demonstrated that markets left unregulated do not always self-correct and are prone to systemic risk.
RomanianProgresul înseamnă îmbunătăţirea supravegherii riscului sistemic; aceasta înseamnă o mai mare protecţie pentru investitori, cum a subliniat dna Bowles.
Progress means improving the supervision of systemic risk; it means greater protection for investors, as Mrs Bowles pointed out.
RomanianExistă un acord extins în cadrul Consiliului cu privire la propunerea Comisiei asupra Consiliului de risc sistemic pentru supravegherea macroprudenţială.
There is broad agreement in the Council on the Commission proposal on the Systemic Risk Board for macro-prudential supervision.
RomanianCând s-au înființat cele trei autorități europene de supraveghere și Comitetul pentru risc sistemic am spus că vom testa terenul din mers.
When the three European supervisory authorities and the Systemic Risk Board were set up, I said that we were going to test the ground by walking on it.
RomanianDoresc să subliniez necesitatea unei legislații mai potrivite, pentru reducerea riscului sistemic și pentru asigurarea concurenței loiale a pieței.
I would like to stress the need for more suitable legislation, with the aim of reducing systemic risk and ensuring fair competition on the market.
RomanianÎntr-adevăr, această ultimă etapă a crizei financiare se dovedește a fi tot mai sistemică, ceea ce necesită un răspuns la fel de sistemic din partea UE.
Indeed this latest stage of the financial crisis is proving increasingly systemic in nature, which calls for an equally systemic response from the European Union.
Romanian., aceste trei ecrane tip radar, aceste trei autorități, pe lângă Comitetului european pentru risc sistemic.
We needed, and we now largely have, thanks to you, these three radar screens, these three authorities in addition to the European Systemic Risk Board.
RomanianDe asemenea, aș dori să îi mulțumesc pentru că a menționat rolul foarte important al Comitetului pentru risc sistemic - și știm cât vă suntem de îndatorați, dnă Goulard.
I should also like to thank her for having mentioned the very important role - and we know how much we owe you, Mrs Goulard - of the Systemic Risk Board.
RomanianAcordul obţinut este unul echilibrat, în sensul că satisface trei preocupări: limitarea riscului sistemic, protejarea investitorilor şi garantarea unor condiţii echitabile.
The agreement reached is balanced in that it meets three concerns: containing systemic risk, protecting investors and guaranteeing a level playing field.
RomanianNoile norme europene stabilesc cerinţe comune pentru autorizarea şi supervizarea fondurilor speculative, dar sunt departe de a împiedica riscul sistemic grav.
The new European regulations establish common requirements for the authorisation and supervision of hedge funds, but they are far from preventing the continuation of serious systemic risk.