"a posta" vertalen - Engels


Bedoelde je:poştă,poștă
RO

"a posta" in het Engels

RO a posta
volume_up
{werkwoord}

a posta (ook: a potrivi, a fixa, a monta, a situa)
În mesajul de poștă electronică trimis la adresa pe care ați utilizat-o pentru a face comanda
In the e‑mail sent to the address you used to place your order
Mulți furnizori de servicii de poștă electronică impun o limită pentru dimensiunea fișierelor trimise ca atașare la mesajele de poștă electronică.
Many e‑mail providers place a file size limit on e‑mail message attachments.
Accesați mai multe conturi de poștă electronică într-un singur loc, dacă le adăugați la Windows Live Mail.
You can access multiple email accounts in one place when you add those accounts to Windows Live Mail.
a posta (ook: a expedia)
După ce v-ați conectat site-urile web, veți putea posta fotografii pe ele chiar din aplicația Fotografii.
After you've connected your websites, you'll be able to post photos to them right from the Photos app.
Cele mai uzuale metode de partajare sunt publicarea imaginilor pe un site Web sau trimiterea imaginilor prin poșta electronică.
The most common sharing methods are posting pictures on a website and sending pictures in e‑mail.
Faceți clic pe Creare corespondență pentru a crea un nou mesaj de poștă electronică sau faceți clic pe Depunere nouă pentru a crea un mesaj nou de grup de știri.
Click Create Mail to create a new e‑mail message, or click New Post to create a new newsgroup message.
Pentru configurarea contului de poștă electronică, va fi necesară furnizarea următoarelor informații:
To set up your e‑mail account, you will need to provide the following information:
Configurați conturi noi de utilizator și grupuri de poștă electronică în câteva secunde
Set up new user accounts and email groups in seconds
Este posibilă configurarea Windows Mail astfel încât să se deconecteze automat după ce au fost regăsite mesajele de poștă electronică.
You can set up Windows Mail to automatically disconnect after it has retrieved your e-mail.
a posta (ook: a planta)

Voorbeeldzinnen voor "a posta" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianPoșta electronică ce conține paginile Web va fi trimisă utilizând formatul HTML.
E‑mail containing webpages will be sent using Hypertext Markup Language (HTML) format.
RomanianAccesați poșta electronică și calendarul de pe computer, web și smartphone
Access your email and calendar from your computer, the web, and smart device*
RomanianWindows va redimensiona automat imaginea și o va atașa unui mesaj de poștă electronică.
Windows will automatically resize the picture and attach it to an e‑mail message.
RomanianMesajele sunt de obicei șterse din server când se verifică poșta electronică.
Messages are typically deleted from the server when you check your e‑mail.
RomanianOrice mesaj pe care îl trimiteți necesită o adresă de poștă electronică pentru destinatar.
Any message you send needs an e‑mail address for the person you're sending it to.
RomanianAcesta este numele care va apărea la începutul mesajelor de poștă electronică.
This is the name you want to appear at the top of your e‑mail messages.
RomanianDacă aceste informații nu sunt disponibile, contactați furnizorul de poștă electronică.
If you don’t have this information available, contact your e‑mail provider.
RomanianDacă doriți, glisați fișierele imagine direct într-un mesaj de poștă electronică deschis.
If you want, you can drag picture files directly into an open e‑mail message.
RomanianPentru început, aveți nevoie de o conexiune la Internet și de o adresă de poștă electronică.
To get started, you'll first need an Internet connection and an e‑mail address.
RomanianMulte servere de poștă electronică impun o limită de 1–2 megaocteți (MO) pe mesaj.
Many e‑mail servers impose a limit of 1–2 megabytes (MB) per message.
RomanianDacă preferați, glisați fișierele imagine direct într-un mesaj de poștă electronică deschis.
If you prefer, you can drag picture files directly into an open e‑mail message.
RomanianUnele servere de poștă electronică impun o limită de 1–-2 megaocteți (MO) pe mesaj.
Some e‑mail servers impose a limit of 1–2 megabytes (MB) per message.
RomanianSite-ul v-a fost prezentat printr-un mesaj de poștă electronică de la o persoană necunoscută.
The site is referred to you through an e‑mail message from someone you don't know.
RomanianNumele introdus este utilizat pentru a crea adrese Web și de poștă electronică pentru servicii.
The name you enter is used to create Web and e-mail addresses for your services.
RomanianNu toate programele de poștă electronică afișează corect mesajele formatate HTML.
Not all e‑mail programs properly display HTML-formatted messages.
RomanianApoi, deschideți un mesaj nou de poștă electronică și lipiți linkul în mesaj.
Then open a new e‑mail message and paste the link into the message.
RomanianIntroduceți adresa de poștă electronică și parola Windows Live ID, apoi faceți clic pe Sign in.
Enter your Windows Live ID e-mail address and password, and then click Sign in.
RomanianModificarea mediului de poștă electronică al organizației poate fi disruptiv.
Changing your organization's e-mail environment can be disruptive.
RomanianCăutați setările de server pe site-ul Web al furnizorului contului de poștă electronică.
Look on your email account provider's website for the server settings.
RomanianUnii viruși de poștă electronică trimit informații confidențiale în mesaje, când se răspândesc.
Some e‑mail viruses send confidential information in messages when spreading.