"ocupaţie" vertalen - Engels


Bedoelde je:ocupație
RO

"ocupaţie" in het Engels

RO

ocupaţie {vrouwelijk}

volume_up
Ciprul este încă sub ocupaţie militară turcă, situaţie care sfidează prevederile dreptului internaţional.
Cyprus is still under Turkish military occupation, in defiance of international law.
Această ocupaţie militară este încă în desfăşurare.
This military occupation is still ongoing.
Poporul nostru, în ciuda rănilor profunde lăsate de 24 de ani de ocupaţie, nu poartă resentimente nimănui.
Our people, in spite of the profound wounds of 24 years of occupation, do not harbour resentment towards anyone.
De exemplu, este posibil să afişaţi toţi utilizatorii cu aceeaşi ocupaţie sau din acelaşi departament.
For example, you can display all users with the same job title or in the same department.

Voorbeeldzinnen voor "ocupaţie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianFac apel la dumneavoastră să acţionaţi rapid pentru a retrage forţele de ocupaţie cât mai curând posibil.
I call on you to work quickly to withdraw the occupying forces as soon as possible.
RomanianMai mult, în mod normal, această situaţie nu poate continua, dată fiind prezenţa forţelor de ocupaţie, care îşi pun peste tot amprenta.
Moreover, that truth cannot reasonably continue with the presence of the occupying forces, which is distorting everything.
RomanianForţele de ocupaţie etiopiene au părăsit acum Somalia, dar mai mult de 16 000 persoane şi-au pierdut vieţile de la invazia acestor forţe.
The Ethiopian occupying forces have now left Somalia, but more than 16 000 people have lost their lives since the invasion of these forces.
RomanianPentru mine, Tibetul este o ţară sub ocupaţie şi cred că mulţi alţi deputaţi din acest Parlament, din toate grupurile, împărtăşesc acest punct de vedere.
For me, Tibet is an occupied country, and I believe that many other Members in this House, across all the groups, share this view.
RomanianEvenimentele care s-au petrecut cu ocazia Crăciunului, când forţele de ocupaţie au întrerupt slujba în Rizokarpaso, în partea ocupată a Ciprului, au fost ruşinoase.
The events at Christmas, when the occupying forces interrupted mass in Rizokarpaso in occupied Cyprus, were an abomination.
RomanianAcest progres va consta, pe de-o parte, în retragerea trupelor de ocupaţie şi, pe de altă parte, în adoptarea unei atitudini constructive pe toate planurile în scopul soluţionării problemei.
This progress will be marked, on the one hand, by the removal of Turkish occupying troops and, on the other hand, by taking a constructive stand on all aspects in order to resolve the question.