"o perioadă îndelungată" vertalen - Engels

RO

"o perioadă îndelungată" in het Engels

RO o perioadă îndelungată
volume_up

o perioadă îndelungată
volume_up
lifetime {znw.} [spreek.]

Vergelijkbare vertalingen voor "o perioadă îndelungată" in Engels

o lidwoord
English
o voornaamwoord
English
o tussenwerpsel
perioadă zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "o perioadă îndelungată" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianPentru prima dată într-o perioadă îndelungată, după secole întregi, ea este liberă din nou.
For the first time in a long time - for centuries - it is again free.
RomanianPopulaţia a fost sub asediu pentru o perioadă îndelungată.
This is a population that has been under siege for a very long time.
RomanianPrin urmare, sectorul va avea la dispoziţie o perioadă îndelungată de timp pentru a dezvolta alte substanţe mai sigure.
The industry will therefore have ample time to develop other safer substances.
RomanianPermiteţi-mi să vă amintesc faptul că Grupul PPE a susţinut chestiunea microcreditelor o perioadă îndelungată.
Let me remind you that the PPE Group has been supporting the issue of micro-credit for a long time.
RomanianÎnsă o pauză de 20 de zile ar fi putut să cauzeze o prăbuşire a întregii industrii pe o perioadă îndelungată.
A 20-day break, however, could perhaps have caused a collapse of the entire industry lasting quite some time.
RomanianCostul pentru Occident ar fi pierderea iniţiativei în chestiunile mondiale, posibil pentru o perioadă îndelungată.
The cost for the West would be the loss of initiative in world affairs, possibly for a long time to come.
RomanianHaideţi să ne începem activitatea concentrându-ne pe următorii doi ani şi jumătate, pentru că este o perioadă îndelungată.
Let us work on the basis of the next two-and-a-half years to start with, because that is a long time.
RomanianAceștia au aflat că, pentru a fi susținut o perioadă îndelungată de timp, cititul trebuie să fie în mare parte o activitate subconștientă.
They found that for reading to be sustainable, it needs to be a largely unconscious activity.
RomanianAceastă ironie nu poate fi irosită pe cetățenii din Madagascar care au suferit o perioadă îndelungată, dintre care mulți trăiesc în sărăcie lucie.
This irony cannot be lost on the long-suffering people of Madagascar, many of whom live in abject poverty.
RomanianA fost important ca Parlamentul European să repete constant solicitarea de închidere a bazei de la Guantánamo pentru o perioadă îndelungată.
It was important that the European Parliament constantly repeated its call for the closure of Guantánamo over a long period.
RomanianIndiferent de cine este vorba, toate aceste țări au fost conduse de guverne social-democrate pentru o perioadă îndelungată, unele dintre ele până în momentul de față.
Regardless of who it was, they have all had social-democratic governments for a long period, some of them up until today.
RomanianDacă banii ajung la persoanele care au nevoie de ei, atunci ar fi cea mai bună modalitate de a cheltui banii la nivel european, probabil pentru o perioadă îndelungată.
If it goes to the right people, then it would be the best money we will spend perhaps for a long time here at European level.
RomanianComisarul european a exclus din dispoziţii brânza cu o perioadă îndelungată de maturaţie; producătorii de lapte praf sunt singurii protejaţi.
The European Commissioner has excluded cheese with a long maturation period from the provisions; powdered-milk producers are the only ones it safeguards.
RomanianNiciodată nu cumpărăm un calculator în funcţie de panoul de control, dar niciun calculator nu funcţionează o perioadă îndelungată fără un sistem de panou de control integrat.
We never purchase a computer on the basis of looking at the control panel, but none of our computers works for a long time without a proper control panel system inside.
RomanianPentru o perioadă îndelungată de timp, s-a încercat îmbunătăţirea situaţiei sociale precare a romilor care trăiesc la periferia societăţii, în suburbii mizere sau în tabere de corturi.
Attempts have been made over a long period to improve the poor social situation of the Roma who live on the fringes of society in shanty towns or tent cities.