RO a lovi
volume_up
{werkwoord}

1. algemeen

Îi va lovi și pe cei ca noi - prin fondurile de pensie și asigurările de viață.
It will hit people like us too - via our pension funds and life assurance.
O criză inspirată de UE va lovi în curând industria ouălor din Regatul Unit.
An EU-inspired crisis will shortly hit the UK egg industry.
Astfel, în final, raportul se va lovi, din păcate, de eşec.
Thus, the report will, unfortunately, hit rocky ground in the end.
Terorismul a dovedit deja că poate lovi cu brutalitate oriunde în lume.
Terrorism has clearly shown that it can strike, with great brutality, anywhere in the world.
Orice putere care se teme de presă va lovi întâi în aceasta.
Any power which is afraid of the press will first strike against them.
În mod evident, aceste ţări sunt utilizate pentru a lovi coeziunea economică din zona euro, în general, şi moneda euro, în special.
Clearly, these countries are being used to strike at economic cohesion in the euro area in general and the euro in particular.
a lovi (ook: asalta)
În prezent, însă, criza este folosită pentru a ataca sindicatele, angajații și formarea liberă a salariilor și pentru a lovi în indemnizațiile de șomaj și pensiile.
At the moment, however, the crisis is instead being used to attack trade unions, employees and free wage formation and to strike at unemployment benefits and pensions.
a lovi (ook: a bate)
a lovi (ook: a tăia)
a lovi (ook: a bate)
a lovi (ook: a compromite)
Au existat mai mulţi vorbitori care au spus că concediul de maternitate de 20 de săptămâni ar lovi în şansele femeilor de pe piaţa muncii.
There were a couple of speakers who said that maternity leave of 20 weeks would hurt women's chances in the labour market.
a lovi
a lovi (ook: a ghionti, a înghionti)
a lovi
a lovi (ook: a minți, a buși, a bocăni)

2. "despre fulger"

a lovi (ook: a lovi, a suna, a bate, a păli)
Terorismul a dovedit deja că poate lovi cu brutalitate oriunde în lume.
Terrorism has clearly shown that it can strike, with great brutality, anywhere in the world.
Orice putere care se teme de presă va lovi întâi în aceasta.
Any power which is afraid of the press will first strike against them.
În mod evident, aceste ţări sunt utilizate pentru a lovi coeziunea economică din zona euro, în general, şi moneda euro, în special.
Clearly, these countries are being used to strike at economic cohesion in the euro area in general and the euro in particular.

3. "despre o nenorocire"

a lovi (ook: a întâmpla)

4. "cu bastonul"

a lovi (ook: a bate)

5. "cu pumnul"

a lovi (ook: a stâlci, a buși, a bate)

6. "ușor"

a lovi
a lovi (ook: a tăpși, a bate)

7. "a jigni"

8. "cu piciorul"

a lovi (ook: a lovi, a șuta, a buși, a recula)

9. "cu cureaua"

a lovi (ook: a tăbăci, a umfla, a bate)

10. "a prejudicia"

11. "puternic"

a lovi (ook: a trânti)
a lovi (ook: a trăsni, a bate)

12. "cu palma"

a lovi (ook: a bate, a croi, a fățui)

13. "cu ceva lat"

a lovi (ook: a bate, a plesni, a lovi, a fugi)

14. "cu cotul"

a lovi

15. "cu ceva lat sau greu"

16. figuurlijk

17. "a răni"

Voorbeeldzinnen voor "a lovi" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianTrebuie să ne asigurăm acum că vom fi mai bine pregătiţi data viitoare când va lovi criza.
We must now ensure that we are better equipped next time the crisis strikes.
RomanianDar sunt sigur că Pavlovii UE se vor lovi din nou de zidul Consiliului UE de la sfârşitul acestui an.
But I am sure that the EU Pavlovs will yet again run into the brick wall of the EU Council later this year.
RomanianCe s-ar întâmpla dacă o barcă mică cu o carcasă din plastic ar lovi un astfel de container în mijlocul Atlanticului?
What would happen if a small boat with a plastic hull were to ram one of these containers in mid-Atlantic?
RomanianNu trebuie decât să ne imaginăm ce s-ar întâmpla dacă un dezastru ar lovi un stat membru aflat într-o situație financiară dificilă.
We only have to imagine what would happen if a disaster struck a Member State in a difficult financial situation.
RomanianDin aceste motive consider că trebuie să sprijinim Turcia cu fermitate în loc de a ne concentra mereu să găsim motive pentru a o critica şi a o lovi.
It is for these reasons that I believe we should be very supportive of Turkey and not seek constantly to find ways of criticising her and sniping at her.
RomanianUE nu va avea niciun efect benefic asupra celor pe care-i reprezint, ci îi va lovi dur dacă hotărăşte să ne priveze de drepturile pe care le avem.
Rather than having any sort of beneficial effect on my constituents, the EU will serve a glancing blow to the people of Wales if they decide to pull the rug from under our feet.