RO a lega
volume_up
{werkwoord}

Înregistraţi macrocomenzi în timpul unui joc pentru a lega o serie de acţiuni de apăsarea unui buton.
Record macros during a game to bind a series of actions to the click of a button.
Utilizaţi butonul Înregistrare macrocomandă în timpul unui joc pentru a lega o serie de acţiuni de apăsarea unui buton.
Record macros during a game to bind a series of actions to the click of a button.
Utilizaţi butonul Înregistrare macrocomandă în timpul unui joc pentru a lega o serie de acţiuni de apăsarea unui buton.
Use the Macro Record button during a game to bind a series of actions to the click of a button.
a lega (ook: a fixa)
a lega
a lega (ook: a strânge)
a lega (ook: a încătușa, a fereca)
a lega
Între acestea se poate afla podul european - un pod care ar putea lega toate aceste puteri într-un parteneriat nou pentru pace şi prosperitate.
In between, there can be the European bridge - a bridge that could connect all in a new partnership for peace and prosperity.
a lega
a lega (ook: a conecta, a grupa)
a lega (ook: a conecta, a grupa)
a lega (ook: a vrăji, a fermeca)
a lega (ook: a fixa)
a lega (ook: a fereca)
a lega
a lega (ook: a înnoda)
a lega
De asemenea, le puteți lega folosind „Curățare persoane de contact”, le puteți lega manual și puteți anula legarea lor.
You can also link them using “Clean up contacts,” link them manually, and unlink them.
Puteți lega conturile noi și vechi, ceea ce face mai ușoară comutarea.
You can link your old and new accounts, which makes it easier to switch back and forth.
Gazoductul va lega România de Ungaria, dar va realiza şi o conexiune în reţeaua de gaze a Uniunii Europene.
The gas pipeline will not only link Romania and Hungary, but will also provide a connection to the European Union's gas network.
a lega (ook: a priponi)
a lega
a lega

Voorbeeldzinnen voor "a lega" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianPartidul Lega Nord este și va fi întotdeauna împotriva acestui tip de alegere injustă.
The Lega Nord party is, and always will be, against this kind of iniquitous choice.
RomanianCu siguranță nu este ceea ce-și dorește Lega Nord și cu siguranță nu intenționăm să acceptăm așa ceva.
That is certainly not what the Lega Nord want, nor do we intend to accept it.
RomanianAcestea nu sunt cuvintele lui Lega Nord, ci ale lui Ivo de Boer, secretar al Conferinţei ONU privind schimbările climatice.
Those are not the words of the Lega Nord but of Ivo de Boer, secretary of the UN climate change conference.
RomanianLega Nord, partidul pe care îl reprezint, a votat în favoarea Tratatului în Parlamentul italian, iar eu, personal, am fost raportorul.
The Lega Nord, the party I represent, voted for the Treaty in the Italian Parliament and I personally was the rapporteur.
RomanianAcesta lega Asia de Europa.
RomanianCu toate acestea, noi, cei din Lega Nord, vom lupta până la sfârșitul anului pentru a păstra și dezvolta această resursă valoroasă pentru teritoriile noastre.
However, we in Lega Nord shall fight until the end to preserve and develop this valuable resource for our territories.
Romaniana lega mai strâns
RomanianConfirm că noi, cei din Lega Nord niciodată - și vreau să spun niciodată - nu vom fi de acord cu nicio concesie în acest sens pe acest front sau pe oricare altul.
I confirm that we in the Lega Nord will never - and I mean never - agree to any concessions in that respect on this or on any other front.
RomanianÎn conformitate cu această propunere, Bulgaria urmează să primească doar o cotă-parte din cele 20 de milioane de euro alocaţi proiectului care ar lega Bulgaria şi Grecia.
In line with this proposal Bulgaria is to receive only a share of the EUR 20 million earmarked for the project linking Bulgaria with Greece.
RomanianApreciez în special ideea de a lega mediul industrial de universități pentru a susține universitățile europene, revenind, astfel, la obiectivele UE 2020.
I particularly appreciate the idea of linking the industrial world with universities in order to boost European universities, thereby harking back to the EU 2020 objectives.
RomanianAceastă conductă va lega resursele de ţiţei din Marea Caspică, prin terminalul georgian de la Supsa şi apoi mai departe, prin portul Constanţa, pe conductă, până la Trieste.
This pipeline will transport the oil resources in the Caspian Sea via the Georgian terminal at Supsa, continuing along a pipeline via the port of Constanţa right to Trieste.
RomanianNoi, cei din Lega Nord îi sprijinim pe muncitori, oamenii şi femeile de afaceri care trebuie să se lupte zilnic cu coloşii industriali din ţările care nu au idee de regulamente.
We in the Lega Nord support the workers, the businessmen and women who, on a daily basis, have to fight the mammoth industrial groups of countries which have no concept of rules.
RomanianDe aceea, proiectul de rezoluţie loveşte direct nevoia de protecţie a cetăţenilor, pe care Lega Nord a pus-o întotdeauna în centrul programelor sale, şi nu îl pot sprijini.
The draft resolution therefore flies directly in the face of the citizen's need for protection - which Lega Nord has always put at the core of its programme - and I cannot support it.