RO a ieși
volume_up
{werkwoord}

1. algemeen

Vom ieși din criză numai dacă sprijinim inovarea.
We will only emerge from the crisis if we support innovation.
Nu pot ieși din criză doar cu austeritate.
They cannot emerge from the crisis based only on austerity.
Acesta este prețul pe care trebuie să îl plătim pentru a ieși din criză.
This is the price which we have to pay in order to emerge from the crisis.
a ieși
Ca să mă concentrez pe doar două aspecte, una dintre întrebări le cerea cetățenilor să menționeze, în ordinea preferințelor, măsurile prin care am putea ieși rapid din criză.
To focus on just two issues, one question asked citizens to rank in order of preference how we could rapidly move out from the crisis.

2. figuurlijk

a ieși (ook: a deveni, ajunge, a face)
a ieși (ook: a debuta)
De fapt, fără consolidare fiscală, fără reformă structurală, Grecia nu va ieși din criză.
In fact, without fiscal consolidation, without structural reform, Greece will not come out of this crisis.
Trebuie să elaborați propuneri eficiente pentru a nu ieși din această criză cu datorii și mai mari.
We need you to come up with effective proposals so that we do not come out of this crisis with even higher debts.
to come out of the closet
Vom ieși din criză numai dacă sprijinim inovarea.
We will only emerge from the crisis if we support innovation.
Nu pot ieși din criză doar cu austeritate.
They cannot emerge from the crisis based only on austerity.
Acesta este prețul pe care trebuie să îl plătim pentru a ieși din criză.
This is the price which we have to pay in order to emerge from the crisis.
a ieși (ook: a stinge, a spăla, a trece, apune)
a ieși (ook: a rezulta)
Rezultatele opțiunii scenariului de statu-quo sunt clare: dacă nu ne schimbăm politica, atunci, până în 2020, durabilitatea stocurilor va ieși în general din discuție.
The results of the status quo scenario option are clear: if we do not change our policy then, by 2020, sustainability of stocks will in general be out of the question.
a ieși (ook: a fugi, a edita, a goni, alerga)

Voorbeeldzinnen voor "a ieși" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianLucrurile bune, precum aderarea la Uniunea Europeană, vor ieși singure în evidență.
Good things, such as accession to the European Union, will be self-evident.
RomanianMai exact, ea trebuie poată ieși din stivă, fără a muta alte plăcuțe.
That is, it must be capable of coming off the pile without moving other tiles.
RomanianPractic, nici un buget național nu va mai putea ieși din normele fiscale ale UE.
In practice, this means that national budgets will no longer be able to avoid EU fiscal regulations.
RomanianAcesta este singurul mod în care se poate ieși din jocurile partidelor politice.
That is the only way to break free of party political games.
RomanianCrearea unei piețe europene de obligațiuni este singura modalitate de a ieși din criză.
Creating a European bond market is the only way out of the crisis.
RomanianPentru a salva documentul și a ieși apoi din program, faceți clic pe Salvare.
To save the document and then exit the program, click Save.
RomanianPentru a ieși din recesiune, ar trebui să facilităm comerțul.
In order to get ourselves out of recession, we should facilitate trade.
RomanianPentru a salva documentul și a ieși apoi din program, faceți clic pe Da.
To save the document and then exit the program, click Yes.
RomanianPentru a ieși din program fără a salva documentul, faceți clic pe Nu.
To exit the program without saving the document, click No.
RomanianPentru a reveni la program fără a ieși din el, faceți clic pe Revocare.
To return to the program without exiting, click Cancel.
RomanianEste ridicol de dificil să ieși din această țară, să scapi.
It is ridiculously difficult to get out of this country, to escape.
RomanianPoate fi necesar să scuturați ușor placa pentru a ieși mai ușor.
You might need to gently wiggle the card for it to come loose.
RomanianDacă nu veți face așa, nu vom ieși din această situație.
If you do not do so, we will not get ourselves out of this situation.
RomanianNu uitați să salvați documentul înainte de a ieși dintr-un program.
Remember to save your document before exiting a program.
RomanianDle Barroso, vă doresc mult succes cu planul dvs. de impozitare mai echitabilă ca modalitate de a ieși din criză.
Mr Barroso, I wish you luck with your plan for fairer taxation as a way out of the crisis.
RomanianPentru a ieși din modul de siguranță, reporniți computerul și permiteți pornirea normală a sistemului de operare Windows.
To exit safe mode, restart your computer and let Windows start normally.
RomanianNu trebuie să ne numărăm puii înainte de a ieși din ou.
We must not count our chickens before they are hatched.
RomanianMă întreb doar cât de departe vor trebui să fie împinși înainte de a ieși pe străzi precum egiptenii.
I wonder just how far they will have to be pushed before they are driven out on the streets like the Egyptians.
RomanianȘtim cu toții că, pentru a ieși durabil din criză, avem nevoie de educație, avem nevoie de competențe.
We are all aware that in order to effect a sustainable recovery from the crisis, we need education and skills.
RomanianNu există nicio modalitate națională de a ieși din criză, cu excepția cazului în care unele persoane se cred într-un alt secol.
There is no national way out of the crisis, unless some people have got the wrong century.