"a funcţiona" vertalen - Engels


Bedoelde je:a funcționa
RO

"a funcţiona" in het Engels

RO a funcţiona
volume_up
{overgankelijk werkwoord}

Celelalte butoane ale mouse-ului vor funcţiona normal când Lupa este activată.
Other mouse buttons will function as usual when the Magnifier is turned on.
BEI poate funcţiona ca model de deschidere pentru celelalte instituţii UE.
Here the EIB can function as a beacon for openness for other EU institutions.
Tribunalul Special al ONU pentru Sierra Leone nu poate funcţiona.
The UN's Special Court for Sierra Leone is unable to function.
a funcţiona (ook: a opera, a meșteri, a fierbe, a țese)
Primim din ce în ce mai multe indicii potrivit cărora acest proiect nu va funcţiona.
We are getting increasing indications that this project will not work.
Acest lucru a fost evident, fiind parţial şi motivul pentru care piaţa nu a putut funcţiona.
That was quite obvious, and that was also partly why the market could not work.
Protecţia socială nu va funcţiona fără protecţia mediului.
Social protection will not work without environmental protection.
a funcţiona (ook: a trece, a umbla, a traversa, a pleca)
Sunt convinsă că toate acestea vor funcţiona mult mai bine decât au funcţionat în trecut.
I am sure that this is going to work much better than what we had in the past.
Nu ştiu dacă acest lucru va funcţiona.
I do not know whether that is going to work.
Prin urmare, nu voi spune cine va face parte din aceasta sau cum va funcţiona aceasta, pentru că nu ştiu.
I am not, therefore, going to say who would be part of it or how it would work, because I do not know.
a funcţiona (ook: a acţiona, acţiona, a opera, a tăia)
Condiţiile în care MONUC poate funcţiona trebuie, de asemenea, să fie clare şi precise.
The conditions in which MONUC may operate must also be clear and unambiguous.
Instrumentele trebuie optimizate astfel încât să poată funcţiona mai eficient la toate nivelurile.
The instruments should be optimised so that they can operate more effectively at all levels.
Cu toate acestea, fondul poate funcţiona în acest fel.
Nonetheless, the fund can operate in this way.
a funcţiona (ook: a fugi, a ieși, a edita, a goni)
Unele programe necesită privilegii de administrator pentru a funcţiona corect.
Some programs require administrator privileges to run properly.
Cu toate că sunt eficiente din punct de vedere energetic, marea majoritate a acestora vor funcţiona pe bază de benzină.
While they may be energy efficient, the vast majority of these will nonetheless run on oil.
Acesta se conectează la computer fără fir şi nu este personalizabilă, neavând nevoie de software pentru a funcţiona.
It conencts to your computer wirelessly and is not customizable, so it does not need any software to run.

Voorbeeldzinnen voor "a funcţiona" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianFără acest lucru, nu am funcţiona într-un sistem politic cu adevărat deschis.
Without this, we would not be operating in a truly open political system.
RomanianMembrii Comisiei au hotărât că o asemenea interdicţie nu ar funcţiona.
The Committee members were of the opinion that such a ban would be unworkable.
RomanianProcedura aplicată până acum era, de asemenea, sensibilă, şi funcţiona bine.
The procedure in place up to now was also sensible and it worked well.
RomanianAm putut vedea cu acest prilej cum funcţiona efectiv cooperarea europeană.
It enabled me to see how European cooperation worked in practice.
RomanianO critică eficientă nu poate funcţiona decât în măsura în care toate părţile respectă criteriile stabilite.
You can only express effective criticism if you yourself meet the criteria set.
RomanianAceasta ar constitui o măsură suplimentară de pedepsire, dar ar funcţiona şi ca măsură preventivă.
This will be an additional measure of punishment, but will also act as a prevention measure.
RomanianDin păcate, am întârziat la vot, deoarece atunci când mă îndreptam spre sala de plen liftul nu funcţiona.
Unfortunately, I was late for this vote because on my way to the plenary chamber, the lift was not working.
RomanianRolul nostru în această sală de şedinţe este să ne asigurăm că Tratatul de la Lisabona va funcţiona eficient dacă va fi aprobat.
Our role in this House is to ensure, if we pass the Lisbon Treaty, that it works effectively.
RomanianÎntre timp, preşedinţia va funcţiona, bineînţeles.
Meanwhile, the Presidency is working, of course.
RomanianDepinde de două aspecte dacă va funcţiona sau nu.
Whether it actually works depends on two things.
RomanianÎn primul rând, Uniunea Europeană nu va funcţiona pe deplin eficient atâta timp cât elaborează şi atât acorduri cadru care să fie urmate.
Firstly, the European Union will not be fully effective if it only sets frameworks to be followed.
RomanianSă sperăm că aceasta va funcţiona bine.
RomanianSă vedem cum vor funcţiona în practică.
RomanianNu putem funcţiona cu norme duble.
RomanianUn extremist aflat de oricare parte a baricadei din jurul acestei dispute nu va fi mulţumit. dar cred că acest compromis poate funcţiona.
If you are an extremist on one side or the other of this argument you will not be happy, but I think it is a workable compromise.
RomanianExact aici se află pericolul pentru Europa acum, deoarece însuşi sistemul belgian nu mai poate funcţiona pe baza compromisurilor.
That is exactly where the danger for Europe now lies, because the Belgian system is itself no longer able to keep functioning on compromises.
RomanianAcest lucru nu va funcţiona.
RomanianSunt mândru să anunţ că, începând cu 9 martie, un grup "Prietenii Tibetului” va funcţiona şi în Consiliul Naţional al Republicii Slovace.
I am proud to announce that, from 9 March, a Friends of Tibet group will also be operating in the National Council of the Slovak Republic.
RomanianDesigur, membrii Comisiei pentru petiţii din grupul meu mi-au spus că le convine acest compromis şi cred că este un compromis care poate funcţiona.
Certainly, the members of the Petitions Committee in my group have told me that they are happy with that compromise and I think it is a workable compromise.