"fugă" vertalen - Engels

RO

"fugă" in het Engels

RO fugă
volume_up
{vrouwelijk}

run for (dear) life
run for (dear) life
Mulţi dintre cei vizaţi încearcă să fugă pe mare în bărci improvizate, existând riscul de a se îneca.
Many flee into the sea in makeshift dinghies, running the considerable risk of drowning.
fugă (ook: clasă, șir, curs, rută)
volume_up
course {znw.}
Desigur, acest lucru duce la fuga necontenită a minorităţilor creştine din Irak.
This, of course, leads to the ongoing flight of Christian minorities from Iraq.
Desigur, acest lucru duce la fuga necontenită a minorităţilor creştine din Irak.
This, of course, leads to the ongoing flight of Christian minorities from Iraq.
Dacă egalitatea nu va fi respectată, riscăm să fim invadați de milioane de oameni disperați care sunt pe fugă.
If legality is not respected, we risk an invasion of millions of desperate people in flight.
fugă (ook: derută, debandadă)
volume_up
rout {znw.}
volume_up
scurry {znw.}

Voorbeeldzinnen voor "fugă" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianTigrii din Tamil sunt suspectați de împușcarea civililor care încercau să fugă.
The Tamil Tigers are suspected of shooting civilians trying to flee.
RomanianUtilizați un indiciu „privire pe furiș” pentru a zări în fugă toate piesele de pe tabla de joc!
Use a "sneak peek" token to get a glimpse of all of the tiles on the board.
RomanianUtilizați un indiciu „privire pe furiș” pentru a zări în fugă toate piesele de pe tabla de joc!
Use a "sneak peek" token for a quick glimpse of all the tiles on the board!
RomanianOpresiunea şi sărăcia au determinat mulţi oameni să fugă din ţară sau, cel puţin, să încerce să fugă.
Oppression and poverty have caused many people to flee the country, or to try to do so.
RomanianMulţi dintre cei vizaţi încearcă să fugă pe mare în bărci improvizate, existând riscul de a se îneca.
Many flee into the sea in makeshift dinghies, running the considerable risk of drowning.
RomanianNe-ar decima economia; ne-ar face necompetitivi în vreme ce lumea în dezvoltare înaintează în fugă.
It could decimate our economy; make us uncompetitive while the developing world gallops ahead.
RomanianȘi creștinii din Irak au fost nevoiți să fugă în masă.
Christians in Iraq, too, have already fled en masse.
RomanianAparent este lipsit de relevanță dacă membrii familiei s-au reunit înainte sau după fuga din țara lor.
It is apparently irrelevant whether the family members came together before or after fleeing from their country.
RomanianOamenii îngroziţi se tem să fugă şi să se adăpostească, în ciuda încetării de 48 de ore a focului, anunţate de guvern.
The terrified people are afraid to flee, despite the 48-hour cease-fire announced by the government.
RomanianAcesta a reuşit să fugă în Peru, unde se ascunde.
He managed to escape to Peru, where he is in hiding.
RomanianEste inevitabil ca oamenii să fugă de instabilitate și violență, în special de situația actuală din Libia.
It is inevitable that people will flee from instability and violence, particularly from the current situation in Libya.
RomanianMulți activiști au fost închiși din motive politice, iar foștii lideri politici au fost nevoiți să fugă din țară.
Many activists have been imprisoned for political reasons, and former leading political figures have had to flee the country.
RomanianManuel Rosales, primarul din Maracaibo şi oponentul preşedintelui Chávez în cadrul alegerilor din 2006, a trebuit să fugă din ţară.
Manuel Rosales, Mayor of Maracaibo and opponent of President Chávez in the 2006 election, has had to flee the country.
RomanianSituația din multe țări din Orientul Mijlociu, de unde minoritățile creștine tradiționale sunt forțate să fugă, este alarmantă.
The situation in many countries of the Middle East, from where traditional Christian minorities are forced to flee, is alarming.
Romanianfugă (a cuiva urmărit)
Romanianfugă (a cuiva urmărit)
RomanianChiar la începutul acestei luni, în Ungaria, doi romi au fost împuşcaţi ca nişte animale când încercau să fugă din casa lor care ardea.
Just at the beginning of this month in Hungary, two Roma people were shot like animals when they were trying to escape from their burning house.
RomanianSchimbările fundamentale din Tunisia, cauzate de sprijinul public pentru fuga lui Ben Ali, pot însemna șansa unui viitor mai bun pentru această țară.
The grass-roots changes in Tunisia, caused by public support for Ben Ali running out, may mean the chance of a better future for this country.
RomanianAcestea reprezintă 12 milioane de persoane care au nevoie de protecție și cărora trebuie să li se ofere o altă alternativă decât să fugă sau să se confrunte cu moartea.
These are 12 million people who are in need of protection and who must be given a choice other than to flee or to face death.
RomanianAcest lucru a pus în pericol vieţile oamenilor, de exemplu în cazul în care cineva este forţat să fugă din ţara de origine din cauza persecuţiilor politice.
This has put people's lives at risk, for example where someone is forced to flee from their home country on account of political oppression.