"expirare" vertalen - Engels

RO

"expirare" in het Engels

EN
RO

expirare {vrouwelijk}

volume_up
expirare
Într-adevăr, o dată de expirare ar avea mai multe efecte pozitive.
An expiry date would indeed have several positive effects.
Puteți solicita reînnoirea acreditării cu două luni înainte de data de expirare indicată.
An application to renew access rights can be submitted two months prior to the indicated expiry date.
Data de expirare a cadrului financiar actual este nesigură, la fel ca amploarea reformei perspectivei financiare.
The expiry date of the current financial framework is uncertain, as is the extent of the reform of the financial perspective.

Voorbeeldzinnen voor "expirare" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianLa expirare sau terminare, Microsoft vă menține datele timp de 90 de zile.
Upon expiration or termination, Microsoft will retain your data for 90 days.
RomanianCând anulați abonamentul, planul de stocare va fi disponibil până la data de expirare.
When you cancel your subscription, your storage plan will be available until its expiration date.
RomanianFișierele de abonare au de obicei notate datele de expirare în caseta Drepturi de utilizare media.
Subscription files typically have expiration dates noted in the Media usage rights box.
RomanianSe deschid negocierile între Comunitate şi Iugoslavia pentru un acord de cooperare care să înlocuiască acordul comercial având termenul de expirare la data de 30 august.
Negotiations open between the Community and Yugoslavia for a cooperation agreement to replace the trade agreement expiring on August 30.