RO

expert {mannelijk}

volume_up
Unele au fost nevoite chiar să angajeze un expert pentru a se ocupa de cerere.
Some actually had to hire an expert to do the application for them.
Mai dezamăgitor, am eşuat în reintroducerea mandatului unui expert independent în RDC.
More disappointingly, we failed to reintroduce the mandate of an independent expert on the DRC.
Niveluri de dificultate: Începător, novice, intermediar, avansat, expert
Difficulty levels: Beginner, novice, intermediate, advanced, expert
expert (ook: iniţiat, părtaș)
expert (ook: cunoscător)
volume_up
maven {znw.} [Am. Eng.]
EN

expert {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Some actually had to hire an expert to do the application for them.
Unele au fost nevoite chiar să angajeze un expert pentru a se ocupa de cerere.
More disappointingly, we failed to reintroduce the mandate of an independent expert on the DRC.
Mai dezamăgitor, am eşuat în reintroducerea mandatului unui expert independent în RDC.
Difficulty levels: Beginner, novice, intermediate, advanced, expert
Niveluri de dificultate: Începător, novice, intermediar, avansat, expert
In Czech fairy tales, we usually find the castle occupied by a wise king who provokes no one, causes no offence, and does not claim to be an expert in all matters.
De obicei, în basmele cehe se vorbeşte despre un castel locuit de un rege înţelept care nu supără pe nimeni, nu jigneşte şi nu pretinde a fi la toate cunoscător.
expert
expert

Synoniemen (Engels) voor "expert":

expert

Voorbeeldzinnen voor "expert" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianPe bara de instrumente, faceți clic pe Ștergere disc, apoi urmați pașii din expert.
On the toolbar, click Erase this disc, and then follow the steps in the wizard.
RomanianFaceți clic pe Driver nou, apoi efectuați pașii din Expert adăugare driver de imprimantă.
Click New Driver, and then complete the steps in the Add Printer Driver Wizard.
RomanianFaceți clic pe Adăugare, apoi urmați instrucțiunile din Expert Adăugare hardware.
Click Add, and then follow the instructions in the Add Hardware Wizard.
RomanianSe închide Expert configurare fax și se deschide o Avertizare de securitate Windows.
The Fax Configuration Wizard closes, and a Windows Security Alert opens.
RomanianUrmaţi instrucţiunile din expert şi furnizaţi acreditările solicitate.
Follow the instructions in the wizard, and provide the requested credentials.
RomanianFaceți clic pe Adăugare dispozitiv fără fir la rețea, apoi urmați pașii din expert.
Click Add a wireless device, and then follow the steps in the wizard.
RomanianSelectați Adăugare imprimantă locală în Expert adăugare imprimantă.
In the Add Printer Wizard, select Add a network, wireless or Bluetooth printer.
RomanianÎn Expert Activare serviciu, completați informațiile de pe fiecare pagină.
In the Service Activation Wizard, complete the information on each page.
RomanianPentru asistenţă în orice pas din expert, faceţi clic pe Ajutor pentru acest expert.
For assistance on any step in the wizard, click Help for this wizard.
RomanianPe bara de instrumente, faceți clic pe Inscripționare pe disc, apoi urmați pașii din expert.
On the toolbar, click Burn to disc, and then follow the steps in the wizard.
RomanianÎn Expert Găsire partener, pe pagina Căutare parteneri, introduceți numele partenerului.
In the Find a Partner Wizard, on the Search Partners page, enter the name of the partner.
RomanianÎn caseta de dialog Descărcare fișier, faceți clic pe Executare, apoi urmați pașii din expert.
In the File Download dialog box, click Run, and then follow the steps in the wizard.
RomanianCred că Uniunea Europeană vorbeşte ca un expert când este vorba de Strategia de la Lisabona.
I believe that the European Union talks the talk when it comes to the Lisbon Strategy.
RomanianFaceți clic pe Adăugare/Eliminare componente Windows pentru a porni Expert componente Windows.
Click Add/Remove Windows Components to start the Windows Components Wizard.
RomanianÎn panoul din stânga, faceți clic pe Creare imagine de sistem, apoi urmați pașii din expert.
In the left pane, click Create a system image, and then follow the steps in the wizard.
RomanianFaceți clic pe Driver nou, apoi urmați instrucțiunile din Expert adăugare driver de imprimantă.
Click New Driver, and then follow the instructions in the Add Printer Driver wizard.
RomanianFaceți clic pe NTBackup-RestoreUtility, apoi urmați pașii din expert.
Click NTBackup-RestoreUtility and then follow the steps in the wizard.
RomanianEfectuați pașii suplimentari din expert, apoi faceți clic pe Terminare.
Complete the additional steps in the wizard, and then click Finish.
RomanianFaceți clic pe Creare Disc Expert în următoarea unitate de stocare informații.
Click I want to create a Wizard Disk in the following drive.
RomanianFaceți clic pe Configurare copiere de rezervă, apoi urmați pașii din expert.
Click Set up backup, and then follow the steps in the wizard.