RO a edita
volume_up
{werkwoord}

1. algemeen

a edita (ook: a redacta)
Pentru a edita solicitarea de serviciu, adăugaţi notele şi editaţi detaliile.
To edit the service request, add notes and edit details.
Pentru a edita numele presetării, faceți clic pe Editare presetare.
To edit the name of the preset, click Edit Preset.
Capacitatea de a vizualiza și a edita documente cu colegii, de aproape oriunde
Ability to view and edit documents with your colleagues from almost anywhere
a edita
a edita (ook: a scoate, a lansa)
a edita (ook: a imprima, a tipări, a printa)
Un procesor de text este un program de computer utilizat pentru a crea, edita, vizualiza și imprima documente text.
A word processor is a computer program that you can use to create, edit, view, and print text documents.
Tot ceea ce vă trebuie pentru a organiza, a edita și a publica fotografiile - gratuit!
Everything you need to organize, edit, and publish your photos—free!
a edita (ook: a fugi, a ieși, a goni, alerga)

2. "cu un creion albastru"

Voorbeeldzinnen voor "a edita" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianEste posibil ca fotografia să fi fost ștearsă sau mutată după ce ați selectat-o pentru a o edita.
The photo might have been deleted or moved after you selected it for editing.
RomanianDacă se edita, încercați să realizați și să salvați modificările aduse fotografiei utilizând acel program.
If you can, try to make and save the changes to your photo by using that program.
RomanianDacă fișierul se poate deschide, edita și salva fără probleme, nu trebuie să aveți motive de îngrijorare.
If the file can be opened, edited, and saved without incident, though, don't worry about it.
RomanianÎnainte de a edita registry-ul, se recomandă crearea unui punct de restaurare utilizând Restaurare sistem.
Before editing the registry, it's a good idea to create a restore point using System Restore.
RomanianAceste informaţii se pot edita pe pagina Abonament din Microsoft Online Services - Portal pentru clienți.
This information can be edited on the Subscription page of Microsoft Online Services Customer Portal.
RomanianAflați cum puteți crea și cum puteți edita plăți și comenzi pentru a acomoda cheltuieli neplanificate sau facturi externe.
Learn how you can create and modify purchase orders to accommodate unexpected purchases and vendor charges.
RomanianUn site SharePoint furnizează un singur depozit central pentru o varietate de tipuri de informaţii şi documente care se pot vizualiza şi se pot edita de mulţi indivizi diferiţi.
A SharePoint site provides a single repository for a variety of types of information and documents that can be viewed and edited by many different individuals.
RomanianDle preşedinte, dnă comisar, doamnelor şi domnilor, în luna noiembrie a anului trecut am avut ocazia de a-i ura bun venit în Parlamentul European dnei Edita Burgos, mama lui Jonas Burgos.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, last November, I had the opportunity to welcome Mrs Edita Burgos, the mother of Jonas Burgos, to the European Parliament.