"declanşator" vertalen - Engels

RO

"declanşator" in het Engels

RO declanşator
volume_up
{mannelijk}

declanşator

Voorbeeldzinnen voor "declanşator" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianNici acest aspect nu include neapărat un declanşator al deficitului.
This, too, does not necessarily have a deficit trigger.
RomanianÎntr-adevăr, se pare că factorul declanşator a fost reprezentat de schimbările constituţionale pe care doreau să le facă.
Indeed, the trigger seemed to have been the constitutional changes that they wished to aspire to.
RomanianSper că raportul Parlamentului va acţiona ca un declanşator şi că va deveni un element important în cadrul politicii noastre de cercetare şi inovare.
I really hope that Parliament's report will become a trigger and an important element to add to our research and innovation policy.
RomanianRegiunea arctică atrage din ce în ce mai multă atenţie, datorită efectelor schimbărilor climatice, care constituie principalul factor declanşator al evoluţiilor.
The Arctic region is attracting more and more attention, due to the effects of climate change, the main trigger of developments.
Romanian. - Regiunea arctică atrage din ce în ce mai multă atenţie, datorită efectelor schimbărilor climatice, care constituie principalul factor declanşator al evoluţiilor.
in writing. - The Arctic region is attracting more and more attention, due to the effects of climate change, the main trigger of developments.
RomanianDeşi dimensiunea religioasă pare să fie factorul declanşator, aşa cum pe bună dreptate a subliniat şi colegul meu, dl Guy Mitchell, trebuie să ne concentrăm şi pe alte cauze subiacente.
Although the obvious reason seems to lie in the religious dimension, we must also focus on other underlying causes, as my colleague Gay Mitchell rightly pointed out as well.