"decisiv" vertalen - Engels

RO

"decisiv" in het Engels

RO decisiv
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord mannelijk}

2009 reprezintă un an important şi ar putea fi decisiv pentru Bosnia şi Herţegovina.
2009 is an important year and it could be decisive for Bosnia and Herzegovina.
Serviciul european pentru acţiune externă va juca un rol decisiv în acest sens.
The External Action Service will play a decisive role in this regard.
Credem că Comisia Europeană ar putea adopta un rol decisiv în această chestiune.
We think the European Commission could adopt a decisive role in this matter.
decisiv
Nici nu mai este nevoie să evidenţiez rolul decisiv jucat de vicepreşedintele Tajani, care a dat imboldul final pentru obţinerea unui consens.
I also hardly need to stress the decisive role played by Vice-President Tajani, who gave the final push to reach consensus.
decisiv (ook: final)

Voorbeeldzinnen voor "decisiv" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianPrin urmare, este un pas absolut decisiv pentru mobilitatea cetățenilor în cadrul Uniunii.
Therefore, it is absolutely crucial for the mobility of citizens within the Union.
RomanianAş dori să închei precizând faptul că anul 2009 va fi decisiv pentru Orientul Mijlociu.
Let me conclude by saying that 2009 will be critical for the Middle East.
RomanianSuntem toţi de acord, fără excepţie, că trebuie să acţionăm decisiv împotriva terorismului.
All of us, without exception, agree that we need to act decisively against terrorism.
RomanianUE trebuie să acţioneze decisiv pentru a elimina defrişarea ilegală.
The European Union must act decisively to eliminate illegal deforestation.
RomanianCu toate acestea, cred că este foarte important să privim acum în mod decisiv spre viitor.
I think, however, that it is very important for us to now look decisively towards the future.
RomanianOrice creștere puternică a fluxului de migranți ilegali trebuie să fie combătută în mod decisiv.
Any upsurge in the flow of illegal migrants must be decisively countered.
RomanianPreşedinţia suedeză a jucat un rol decisiv în intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.
The Swedish Presidency played a crucial role in the entry into force of the Lisbon Treaty.
RomanianAnul 2009 poate fi privit ca an decisiv pentru funcţionarea Consiliului pentru Drepturile Omului.
2009 can be regarded as a key test year for the functioning of the Human Rights Council.
RomanianÎn ansamblu, acesta a fost factorul decisiv al votului meu favorabil.
Taken as a whole, this was the deciding factor for my 'yes' vote.
RomanianUniunea Europeană şi ONU, sprijinite de majoritatea ţărilor, ar trebui să intervină în mod decisiv.
The European Union and the UN, supported by many countries, should intervene decisively.
RomanianDe fapt, acesta nici nu este un argument; este un argument decisiv.
It is actually not an argument at all; it is a knock-out argument.
RomanianCu toate acestea, a sosit timpul să ne concentrăm, în mod decisiv, asupra soluţionării conflictului.
However, the time has come to focus decisively on conflict resolution.
RomanianSudanul se confruntă din nou cu un moment istoric major și decisiv.
Sudan is once again facing a major historical turning point.
RomanianEste un moment decisiv pentru procesul de creştere a gradului de transparenţă.
It marks a milestone in improving transparency.
RomanianSprijinul Parlamentului a fost decisiv în asigurarea revizuirii statutului Ombudsmanului în 2008.
The support of Parliament was crucial in securing the revision of the Ombudsman's statute in 2008.
RomanianTestul decisiv al acestei directive îl constituie temeiul său juridic.
The litmus test of this directive is its legal basis.
Romanian., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
RomanianDupă părerea mea, acum este momentul să facem pasul decisiv.
In my opinion, it really is now high time we took the plunge.
RomanianNu contribuie acești factori în mod decisiv la o posibilă diminuare a tensiunii în Orientul Mijlociu?
Do not all these factors contribute powerfully to a potential reduction in tension in the Middle East?
Romanian. - Votul irlandez este un vot decisiv pentru Europa.
The Irish vote is a definite vote in favour of Europe.