"decis" vertalen - Engels

RO

"decis" in het Engels

RO decis
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord mannelijk}

decis (ook: hotărât)
Din aceste motive, Grupul ECR a decis să se abţină în cazul prezentei rezoluţii.
For these reasons the ECR Group has decided to abstain on this resolution.
Din acest motiv, am decis să susțin propunerea de rezoluție.
It is for this reason that I have decided to support the motion for resolution.
Acest lucru trebuie decis de către înşişi deputaţii din Parlamentul European.
It is something that should be decided by the MEPs themselves.
decis (ook: hotărât)
A decis Comisia să suspende negocierile până ce situaţia politică instituţională din Honduras revine la normal?
Is the Commission determined to suspend the negotiations until the institutional political situation in Honduras has returned to normal?
Sunt, repet, conştient de aceste tragedii suferite de unii dintre concetăţenii noştri şi sunt decis să depun toate eforturile necesare pentru a-i ajuta.
I am, I repeat, very aware of the tragedies suffered by some of our fellow citizens and I am determined to make great efforts to help them.

Voorbeeldzinnen voor "decis" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianExista și o altă cale, însă guvernul irlandez a decis să nu o aleagă pe aceea.
There was another way to go, and the Irish Government chose not to go that way.
RomanianÎntrucât nu există rapoarte care să ofere justificări, am decis să mă abțin.
As there are no reports providing justification, I am therefore abstaining.
RomanianAţi decis să luaţi mai întâi hotărârea de oficializare şi apoi să vă trimiteţi candidatul.
You said 'no we will take the formalisation decision first and then send the candidate'.
RomanianPrin urmare, am decis să mă abţin de la votul final privind noile accize asupra tutunului.
I then chose to abstain in the final vote on the new tobacco duties.
RomanianParlamentul a decis să introducă acest principiu, treptat, pentru toate mijloacele de transport.
Parliament has resolved to introduce this principle to all modes of transport step by step.
RomanianComisia Europeană a decis doar în stadiul final să propună termenul nerealist de 2014.
Only at the final stage did the European Commission decide to propose the unrealistic deadline of 2014.
RomanianAcest lucru nu trebuie să fie decis în exclusivitate de statele membre.
This must not be exclusively for Member States to decide.
RomanianAm decis foarte rapid cu privire la sancțiuni și ne-am subliniat angajamentul de a-i ajuta pe civili.
We were very quick to decide on sanctions and we emphasised our commitment to helping civilians.
RomanianAm separat o parte din acel raport şi am decis că serviciile de sănătate merită un standard special.
We separated off part of the report and resolved that health services deserved a special standard.
RomanianFără a lăsa însă aceste îngrijorări să stea în calea deciziei mele, am decis să susţin această rezoluţie.
Notwithstanding my concerns, I gave my support to this resolution.
RomanianAm impresia că, în cele din urmă, Serbia a decis că îşi doreşte cu adevărat un viitor european.
It seems to me that Serbia has finally made up its mind that it genuinely wants a European future for itself.
Romanian. - (PL) Am primit cu bucurie vestea că Barack Obama a decis închiderea facilităţii de la Guantánamo.
I welcomed the news of Barack Obama's decision concerning the closure of the Guantánamo Bay prison.
RomanianPrin urmare, am decis să votăm împotriva acestui raport.
We have therefore chosen to vote against the report.
RomanianCetăţenii irlandezi au decis, prin votul lor, continuarea procesului de dezvoltare a Uniunii Europene.
This vote represents the decision of Ireland's citizens to continue the process of developing the European Union.
RomanianDe fapt, alegându-l pe dl Maroni, guvernul a decis să nu mai permită migranţilor să părăsească Lampedusa.
In fact, by choosing Mr Maroni, the government made a decision not to allow any more migrants to leave Lampedusa.
RomanianPrin urmare, am decis să ne abţinem de la votul final.
We therefore chose to abstain in the final vote.
RomanianNu este foarte uşor de decis când să trecem la 30 %, şi nici de ce este nevoie exact pentru a face acest lucru.
It is not very easy to decide exactly when we should go to 30% and exactly what it would take to go to 30%.
RomanianPrin urmare, UE trebuie să apere mai decis și mai constant drepturile omului în interiorul și în afara Uniunii.
The EU must therefore stand up more strongly and consistently for human rights within and outside the Union.
RomanianDe aceea, am decis să ne abţinem de la votul final.
We therefore chose to abstain in the final vote.
RomanianNe place sau nu, Parlamentul a decis.
Like it or not, a decision has been made by this Parliament.