"de (despre)" vertalen - Engels

RO

"de (despre)" in het Engels

RO de (despre)
volume_up
{voorzetsel}

Cu toate acestea, chiar acum discutăm despre China și de despre faptul că în acest aspect suntem mai mult sau mai puțin lipsiți de putere, astfel cum s-a afirmat deja.
Right now, however, we are talking about China and there we are more or less powerless, as has already been said.
de (despre)
de (despre) (ook: dintre, despre, dintru (locul), a)
volume_up
of {vz.}
de (despre) (ook: cu privire)

Vergelijkbare vertalingen voor "de (despre)" in Engels

de bijwoord
English
de voorzetsel
de voegwoord
despre voorzetsel
English

Voorbeeldzinnen voor "de (despre)" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianComisia va lua chiar și hotărâri când este vorba despre impunerea de sancțiuni.
The Commission will even make the decisions when it comes to imposing sanctions.
RomanianNu este necesar să mutați informațiile despre persoana de contact din Agenda Windows.
You don’t need to move your contact information from the Windows Address Book.
RomanianDl Rasmussen şi dna Starkevičiūtau vorbit despre injecţia de bani în economie.
Mr Rasmussen and Mrs Starkevičiūttalked of pouring money into the economy.
RomanianEste vorba despre termenii de bază din Tratat și de agitația din Consiliul ECOFIN.
It was the basic terms of the treaty and the uproar in the Ecofin Council.
RomanianNu este vorba despre drepturile de proprietate intelectuală şi de protecţia acestora.
It has nothing to do with intellectual property rights and their protection.
RomanianÎnsă scopul reuniunii de astăzi este de a discuta despre următorul Consiliu European.
However, the purpose of today's meeting is to discuss the upcoming European Council.
RomanianÎn această privință, onoratul deputat oferă, de asemenea, detalii despre alte incidente.
In this question, the honourable Member also provides details of other incidents.
RomanianCei care criticau Tratatul de la Lisabona vorbeau despre un deficit democratic.
Those who criticised the Treaty of Lisbon spoke of a democratic deficit.
RomanianRezoluţia discută doar despre minerit şi, în special, despre producţia de aur.
The resolution only discusses mining and, specifically, gold production.
RomanianAcum am avut o serie de întrebări despre ce anume solicităm în această etapă.
Now I have had a number of questions on precisely what we are calling for at this stage.
RomanianCitiţi mai multe despre programele de master şi doctorat eligibile pentru Erasmus Mundus.
Check out online the Masters and PhD programmes that participate in Erasmus Mundus.
Romaniandin rețeaua socială în care persoana de contact are informațiile despre ziua sa de naștere.
account from the social network where you contact has his or her birthday info.
RomanianDezbaterea a fost, de asemenea, despre guvernare, ca element fundamental în acest sens.
The debate was also on governance, as a fundamental element in that regard.
RomanianPoate părea puţin complicat, dar de fapt este vorba despre un instrument foarte eficace.
It might sound a bit complicated, but it is actually a very efficient tool.
RomanianAm fi putut şi ar fi trebuit, de exemplu, să discutăm despre Sahara Occidentală.
For example, we could and should have discussed the Western Sahara.
RomanianFiecare persoană de contact conține informații despre o persoană sau o organizație.
Each contact contains the information for one person or organization.
RomanianNu văd cum putem să dăm explicaţii despre modul de vot, din moment ce votul nu a avut loc.
I do not see how we can give explanations of vote when the vote has not taken place.
RomanianAm vorbit la ultima şedinţă despre necesitatea de a rezolva problema pornografiei infantile.
We spoke during the last part-session on the need to tackle child pornography.
RomanianUnii au vorbit despre 4 miliarde de euro, alţii despre 2 miliarde, şi aşa mai departe.
Some have said EUR 4 billion, others have said EUR 2 billion, and so on.
RomanianAceste milioane de euro despre care ați vorbit nu sunt foarte impresionante.
These millions of euro of which you spoke are not very impressive.