"concurenţial" vertalen - Engels


Bedoelde je:concurențial,concurential
RO

"concurenţial" in het Engels

RO concurenţial
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord mannelijk}

concurenţial (ook: competitiv)
Vorbim aici despre un dezavantaj concurenţial pentru producătorii din UE.
We are talking about a competitive disadvantage for EU producers.
Diversitatea lingvistică şi culturală a Uniunii Europene este un avantaj concurenţial imens.
The linguistic and cultural diversity of the European Union is a huge competitive advantage.
Prin urmare, se poate crea un dezavantaj concurenţial şi mai mare pentru agricultorii din aceste ţări.
As a result, farmers in these countries may end up at an even bigger competitive disadvantage.

Voorbeeldzinnen voor "concurenţial" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianEuropa 2020 nu trebuie să declanşeze un alt maraton concurenţial şi un exod al privatizării.
Europe 2020 must not trigger another competition marathon and privatisation exodus.
RomanianDeci, în acest sens, trebuie să analizăm problema mediului concurenţial echitabil.
So here we have to look at the issue of the level playing field.
RomanianPrin urmare, vreau ca orice sistem de etichetare să creeze un mediu concurenţial echitabil.
Therefore, I want any labelling system to create a level playing field.
RomanianProducătorii de carne de vită nu solicită privilegii speciale - ci doar un mediu concurenţial echitabil.
Beef farmers are not asking for special privileges - just a level playing field.
RomanianTrebuie, în acelaşi timp, să acţionăm într-un mediu concurenţial corect.
At the same time, we must also play on a level playing field.
RomanianAcest lucru ar contribui la crearea unui mediu concurenţial echitabil şi ar îmbunătăţi în acelaşi timp climatul de investiţii.
That would help to establish a level playing field while facilitating the investment climate.
RomanianSunt o mare susţinătoare a Politicii agricole comune, care asigură un mediu concurenţial echitabil pentru toate statele membre.
I am a strong supporter of a Common Agricultural Policy which secures a level playing field for all Member States.
RomanianÎn al cincilea rând, în ceea ce priveşte IMM-urile, un mediu concurenţial echitabil pentru toate întreprinderile, mari şi mici, este esenţial pentru ca acestea să prospere.
Fifthly, on SMEs, a level playing field for all companies, big and small, is essential for them to flourish.
RomanianVom evidenţia necesitatea continuării reformelor în sectorul rusesc al gazelor şi electricităţii, în vederea stabilirii unui mediu concurenţial echitabil.
We will emphasise the need for further reforms in the Russian electricity and gas sector with a view to establishing a level playing field.
RomanianÎn orice caz, acesta este un raport bun şi stimulant şi este important să fie utilizat în mod eficient pentru a îmbunătăţi mediul concurenţial din UE.
In any case, this is a good and inspiring report, and it is important for it to be employed effectively to improve the competition environment in the EU.
RomanianStatele membre şi Comisia Europeană nu ar trebui să ia locul mecanismelor pieţei solide din punct de vedere concurenţial, însă au obligaţia de a preveni bolile.
Member States and the European Commission should not take the place of competitively sound market mechanisms, but they do have an obligation to prevent diseases.
RomanianPrin urmare, Uniunea Europeană trebuie să depună în continuare eforturi consistente pentru a finaliza piaţa internă şi pentru a oferi un cadru concurenţial care să funcţioneze.
The European Union must therefore continue to work consistently to complete the internal market and offer a framework for competition that works.
RomanianSunt încurajat de răspunsul comisarului, care a spus că va colabora cu noi şi va încerca să echilibreze balanţa şi să instituie un mediu concurenţial echitabil.
I am encouraged by the Commissioner's response, and he did say he would work with us and would try and get the balance right and establish a level playing field.
RomanianComisia caută să menţină un mediu concurenţial echitabil pentru MasterCard şi Visa Europe, precum şi pentru alte sisteme de plăţi prin card care ar putea apărea pe viitor.
The Commission seeks to maintain a level playing field for MasterCard and Visa Europe as well as for the other payment card schemes which might emerge in the future.
RomanianMulţumită dlui Karas, suntem conştienţi că, în conformitate cu propunerile de la Basel, nu ne bucurăm de un mediu concurenţial echitabil, iar fără acesta nu poţi concura.
Thanks to Mr Karas, we are aware that under the Basel proposals, we do not have a level playing field, and if you do not have a level playing field, you cannot compete.
RomanianEste regretabil că încă nu a fost posibilă îmbunătăţirea cadrului concurenţial pe piaţa unică, pentru a-l face mai favorabil întreprinderilor mici şi mijlocii.
It is regrettable that it has still not been possible to improve the competition framework within the single market to make it more favourable for small and medium-sized enterprises.
RomanianFuncţionarea corectă şi competitivitatea pieţei europene înseamnă că un consumator poate utiliza sistemul concurenţial, alegând produse, servicii şi preţuri mai mici.
The proper functioning and competitiveness of the European market means the consumer is able to make use of the system of competition by choosing products, services and lower prices.