RO a comunica
volume_up
{werkwoord}

1. algemeen

a comunica
Şi au toate drepturile, având în vedere atâţia ani în care fluviul a fost simbol al neputinţei de a comunica, al unui blocaj, al subdezvoltării sau chiar al unui conflict.
Furthermore, they now have their rights after so many years of seeing the river as a symbol of non-communication, a blockade, under-development or even conflict.
Mulțumesc dlui comisar pentru bunăvoința sa de a comunica cu noi în această etapă, însă comunicarea de până acum, inclusiv cu Comisia, a fost un fiasco rușinos.
I thank the Commissioner for his willingness to communicate with us at this point, but the communication that has taken place thus far, including by the Commission, has been a disgraceful failure.
Dle Preşedinte, aş dori să-i mulţumesc, mai întâi, dlui Van Rompuy pentru dorinţa sa de a comunica cu Parlamentul, care este un semn pozitiv al angajamentului său personal.
Mr President, I would like to start by thanking Mr Van Rompuy for the eagerness of his communication with Parliament, which is a good sign of his personal commitment.

2. "a transmite"

a comunica (ook: a comunica)
Aceste adaptoare conectează PC-urile la o rețea, astfel încât să poată comunica.
These adapters connect PCs to a network so that they can communicate.
Se concentrează asupra caracteristicilor care comunică cu internetul.
It focuses on features that communicate with the Internet.
În viziunea mea, Uniunea Europeană este o familie de popoare care comunică între ele.
I see the European Union as a family of people who communicate with each other.
Ne comunică aceste decizii de personal un mesaj important?
Do these personnel decisions convey an important message to us?
Ce intenționează Consiliul să facă pentru a comunica autorităților SUA necesitatea restituirii integrale a teritoriului cubanez?
What will the Council do to convey to the US authorities the need for the restitution of the entire territory to Cuba?
Ce intenţionează Comisia să facă pentru a comunica autorităţilor SUA necesitatea restituirii integrale a teritoriului cubanez?
What will the Commission do to convey to the US authorities the need for the restitution of the entire territory to Cuba?
a comunica

3. "a spune"

a comunica (ook: a zice, a ordona, a comanda, a spune)
Vă pot comunica doar cât de important este acest lucru făcând referire la ţara mea.
I can only tell you how important this is with reference to my country.
Consiliul ne spune: "vi se va comunica la sfârşitul negocierilor”.
The Council tells us: 'you will be told that at the end of the negotiations'.
Poate că ne poate comunica viziunile domniei sale și dacă poate transmite vineri mesajul Consiliului.
Perhaps she could just tell us what her views are and whether she could convey the message to the Council on Friday.

4. "a face cunoscut"

a comunica

5. "secret"

a comunica

6. "oficial"

Voorbeeldzinnen voor "a comunica" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianInternet înseamnă că programul va comunica cu alte computere prin Internet.
Internet means that the program will talk to other computers over the Internet.
RomanianDoamnelor și domnilor, vă voi comunica acum niște informații foarte importante.
Ladies and gentlemen, I will now give you some very important information.
RomanianÎnainte de a începe, vă voi comunica faptul că un minut înseamnă un minut.
Before we start, I am going to have to say that one minute means one minute.
RomanianCum și când va comunica Consiliul aceste probleme statelor membre și SUA?
How and when will the Council raise these issues with the Member States and the USA?
RomanianNe puteţi comunica ce calendar aveţi în vedere şi cine este responsabil?
Can you let us know what timetable you are working to and who is responsible?
RomanianConsiliul ne spune: "vi se va comunica la sfârşitul negocierilor”.
The Council tells us: 'you will be told that at the end of the negotiations'.
RomanianInternet Explorer 9 comunică problemele în momentul în care acestea apar.
Internet Explorer 9 communicates problems when they arise.
RomanianPe 29 mai vom avea o şedinţă în care vom comunica persoanelor interesate concluziile noastre preliminare.
On 29 May we will hold a hearing to share our preliminary conclusions with stakeholders.
RomanianSoluția este atât de simplă, dacă acestea ar comunica reciproc.
The solution is so easy if they would just talk to each other.
RomanianAceste pictograme comunică starea unui lucru din computer sau furnizează accesul la anumite setări.
To reduce clutter, Windows hides icons in the notification area when you haven't used them in a while.
RomanianTrebuie să ţinem cont de ceea ce ne comunică cetăţenii.
We must take notice of what our citizens are saying to us.
RomanianOamenii nu lucrează împreună şi nu comunică reciproc.
People do not work together and do not talk to each other.
RomanianÎn plus, în mod evident, Comisia nu poate fi singura care comunică cu cetăţenii cu privire la Europa.
In addition, the Commission can certainly not be alone in communicating with the citizens on the issue of Europe.
RomanianDacă aveți actualizări opționale, faceți clic pe linkul care vă comunică faptul că sunt disponibile actualizări opționale.
If you have any optional updates, click the link that tells you optional updates are available.
RomanianDacă aveți actualizări importante, faceți clic pe linkul care vă comunică faptul că sunt disponibile actualizări importante.
If you have any important updates, click the link that tells you important updates are available.
RomanianDle preşedinte, aceasta nu era o solicitare de respectare a Regulamentului de procedură şi aproape tot conţinutul său comunica prostii.
Mr President, that was not a point of order and most of it was rubbish.
RomanianAdesea, ONG-urile nu au cunoștință de acest lucru și nici funcționarii Comisiei nu le comunică acest lucru în mod voluntar.
NGOs are often not aware of this nor do the Commission's officials bring this to their attention voluntarily.
RomanianO putem folosi ca metodă pentru a comunica cu ţările terţe, dar şi pentru a ne defini propria politică în raport cu aceasta.
We can use that as a method for communicating with third countries, but also define our own policy with that.
RomanianAcestora li se va comunica în propria limbă ce drepturi au şi, în cazul în care au o problemă, vor primi un răspuns.
They will be told in their own language what their rights are and, where they have a problem, they will get an answer.
Romanian... își comunică ideile clar și univoc.
He / she communicates his / her ideas clearly.