"znajomy" vertalen - Engels

PL

"znajomy" in het Engels

PL znajomy
volume_up
{mannelijk}

znajomy (ook: znajoma, znajomość)
Przetoż teraz nie bierzcie pieniędzy od znajomych waszych, ale one na poprawę skazy domu oddawajcie.
now therefore take no [more] money from your acquaintance, but deliver it for the breaches of the house.
W większości przypadków oprawcą jest mąż, partner lub osoba znajoma.
In most cases, the aggressor is the husband or partner, or an acquaintance.
She's an acquaintance.
znajomy (ook: kumpel, przyjaciel, kolega, koleś)
volume_up
buddy {znw.} [spreek.]
Badania akademickie nad komunikatorami również wykazują 100 osób na listach znajomych, ale przeważnie ludzie czatują z dwiema, trzema, czterema - jakkolwiek - mniej niż pięcioma.
Academic research on instant messaging also shows 100 people on buddy lists, but fundamentally people chat with two, three, four -- anyway, less than five.
(Śmiech) Nagle jej znajomy zainteresował się dużo bardziej i pytał dalej: „A co modeluje?”
(Laughter) Well, her colleague suddenly got much more interested than I had any right to expect and went on and said, "What does he model?"
Znajomy powiedział mi raz, że kiedy Parlament Europejski bierze się za bezrobocie, to w rzeczywistości tworzy dużo większe bezrobocie, niżby się spodziewał.
Once, a colleague said to me that when the European Parliament talks about employment, it is actually creating far more unemployment than one would expect.
Jak mówi mój amerykański znajomy, obecnie myślę, że jedyną rzeczą, jakiej jesteśmy świadkami, nie jest zanikanie kapitału, ale zanikanie skutków załamania rynku kredytów hipotecznych.
Today, as my American colleague says, I think the only thing we are seeing is not the disappearance of capital, but the disappearance of the consequences of subprimes.
znajomy
volume_up
friend {znw.} [spreek.]
Nasz dobry znajomy Chris około 6% -- wciąż niezwyciężony.
Our good friend Chris has about a six percent -- but with a bullet, I might add.
Znajomy właśnie powiedział, że nie ma nic bardziej irytującego niż bycie mądrym podczas szkody.
A friend of mine just said that there is nothing more irritating than being wise during the event.
Pojechałem do miejscowości Parol, 2 godziny na północ od Bombaju, gdzie Abhishek Sen, znajomy lekarz, odbywał praktyki.
This is a place where my friend, Abhishek Sen was interning.

Voorbeeldzinnen voor "znajomy" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishMamy tutaj system, który żyje w znajomy nam sposób. ~~~ który żyje w znajomy nam sposób.
So what we see here is a system that lives in very much the way we're used to life [going.]
PolishCzy jeśli mój znajomy lub ktoś z rodziny utworzy konto AdSense, to konto tej osoby również zostanie wyłączone?
If someone related to me creates an AdSense account, will their account be disabled as well?
PolishA ten uczeń był znajomy najwyższemu kapłanowi, i wszedł z Jezusem do dworu najwyższego kapłana.
Now that disciple was known unto the high priest, and entered in with Jesus into the court of the high priest;.
PolishZnajomy mówca TEDu, Jonathan Haidt, stworzył tą piękną, małą analogią pomiędzy świadomym i nieświadomym umysłem.
A fellow TED speaker, Jonathan Haidt, came up with this beautiful little analogy between the conscious and the unconscious mind.
PolishWyszedł tedy on drugi uczeń, który był znajomy najwyższemu kapłanowi, i mówił z odźwierną, i wprowadził tam Piotra.
So the other disciple, who was known unto the high priest, went out and spake unto her that kept the door, and brought in Peter.
PolishI, prawdę mówiąc, jeśli wy lub ktokolwiek znajomy miał usuwaną prostatę w przeciągu kilku ostatnich lat, istnieje duża szansa, że było to zrobione jednym z tych systemów.
And in fact if you, or anyone you know, had their prostate taken out in the last couple of years, chances are it was done with one of these systems.