PL zezwolenia
volume_up
{vrouwelijk meervoud}

zezwolenia (ook: licencje, pozwolenia, koncesje)
volume_up
licenses {mv} [Am. Eng.]
zezwolenia (ook: przepustki)
W wyniku tego zezwolenia na pobyt i na pracę są połączone w jedno.
As a result, residence and work permits are being combined into one.
Zezwolenia ten muszą zostać wydane przez Niemcy, Danię, Szwecję oraz przez Finlandię.
These permits would have to be issued by Germany, by Denmark, by Sweden and also by Finland.
Odrzucenie wniosków o zezwolenia i świadectwa
Rejection of requests for permits and certificates

Voorbeeldzinnen voor "zezwolenia" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishW sprawozdaniu podniesiona jest kwestia zezwolenia na transport bez wyraźnej zgody.
The report raises the issue of permitting transport without explicit authorisation.
PolishJeżeli chodzi o różnice w terminach wydawania zezwolenia, to jest to prawdziwy problem.
In terms of the disparities in the time needed for authorisation, this is a real problem.
PolishRybacy muszą także wnieść opłaty za zezwolenia, a w niektórych przypadkach także za kwoty połowowe.
They also need to pay for licences and, in certain cases, may do so for quota too.
PolishDotyczy to wszystkich szczebli procesu: początkowego zezwolenia, bieżącego nadzoru oraz wykonywania.
This is true at all stages: initial authorisation, ongoing supervision and enforcement.
PolishDrugi aspekt tej sprawy to zezwolenia w sektorze farmaceutycznym.
The second aspect of this issue is pharmaceutical authorisation.
PolishBędzie również należało publikować zezwolenia generalne wraz ze wszystkimi uwzględnionymi w nich zobowiązaniami.
General authorisations will also have to be published, with all the obligations they include.
PolishOznacza to, że nie możesz zacząć pracować przed zakończeniem tej kontroli i otrzymaniem oficjalnego zezwolenia.
This means you can't start working until this has happened and you have received formal authorisation.
PolishNa podstawie dowodów przedstawionych przez firmę Mead Johnson udzielono zezwolenia na stosowanie tego oświadczenia zdrowotnego.
The claim has been authorised, based on evidence supplied by Mead Johnson.
PolishZarejestrujemy wszystkie fundusze i wydamy im zezwolenia.
We will register and authorise all funds.
PolishCieszę się, że w końcu jesteśmy w stanie dojść do porozumienia i usunąć wreszcie lukę prawną dla wywozu bez zezwolenia.
I am glad that we were able to agree in the end and finally plug the loophole for non-approved exports.
PolishTo powinno skłonić nas do odmowy udzielenia zezwolenia.
This should incline us to deny approval.
PolishWarunki wydania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu
Conditions of the Marketing Authorisations
PolishCo zmieni udzielenie takiego zezwolenia?
If such authorisation is provided, what will change?
PolishWięc ciężko pracowaliśmy, aby zdobyć zezwolenia.
We worked hard to get all the permissions.
PolishSelekcja i zezwolenia dotyczące systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (debata)
Mobile satellite services (MSS) (debate)
PolishSelekcja i zezwolenia dotyczące systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (
PolishCelem poprawek jest także przezwyciężenie trudności w uzyskaniu zezwolenia dla składników genetycznie zmodyfikowanej paszy.
The amendments also address the difficulties in relation to the authorisation of GM animal feed ingredients.
PolishAle jeżeli okaże się, że Twój francuski ubezpieczyciel nie ma takiego zezwolenia, będziesz musiał sobie znaleźć innego.
But if you find your French insurance company is not authorised in Belgium, you will have to find another insurer.
PolishW związku z tym uważam, że dopóki nie ma rozstrzygających badań, nie należy udzielać zezwolenia na to oświadczenie żywieniowe.
I therefore believe that until there are conclusive studies, the nutritional claim should not be authorised.
PolishOd 1997 roku złożono ponad 100 wniosków o udzielenie zezwolenia dla nowej żywności i ponad 20 zostało rozpatrzonych pozytywnie.
Over 100 applications for approvals of novel foods have been made since 1997 and over 20 have been approved.