PL zdumiony
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord mannelijk}

zdumiony (ook: osłupiały)
Gdy spacerujesz ulicami wielkiego miasta, podróżujesz, jesteś zdumiony różnorodnością gatunku ludzkiego.
You walk down the street in any big city, you travel like that, and you are amazed at the diversity in the human species.
Jestem ogromnie zdumiona i pragnę zapytać Komisję, czy również miała w posiadaniu tę notatkę.
I am utterly amazed and would like to ask the Commission if it was also in possession of this note.
zdumiony (ook: przerażony, osłupiały)
zdumiony (ook: skonsternowany)
Uważam, że obawy Cypru i Hiszpanii są uzasadnione, ale jestem zdumiony obawami wyrażanymi przez rumuńskie i słowackie elity polityczne.
I feel that the concerns of Cyprus and Spain are legitimate, but I am baffled by the apprehensions raised by the Romanian and Slovakian political elites.
zdumiony
volume_up
wondering {bn.} (puzzled)
zdumiony (ook: zaskoczony, zdziwiony)
Jestem niezwykle zdumiony kwestią finansowania - to przerzucanie się liczbami.
I am absolutely astonished about the financing - it is a numbers race.
Jestem zdumiony, że prawo mniejszości jest traktowane w tak moralistycznych kategoriach.
I am astonished that the right of minorities is being deployed in such moralistic terms.
Jestem zdumiony negatywnym stanowiskiem przyjętym w tym kontekście przez naszych kolegów socjalistów.
I am astonished by the negative stance taken by my Socialist colleagues in this respect.
zdumiony (ook: zadziwiony)
zdumiony (ook: zaskoczony, zdziwiony)
Muszę powiedzieć, że jestem zdumiony, że dwie duże grupy mówią, że będą głosować za przyjęciem sprawozdania.
Ladies and gentlemen, I must say that I am surprised that the two large groups are now promising to vote on this report.
W rzeczywistości dokument pana Solany zawiera sporą dozę prawdy i jestem zdumiona, że żaden z zawartych w nim istotnych punktów nie został podjęty przez Radę.
In fact, the Solana paper contains a lot of truth, and I am surprised that none of the valid points that it puts forward were taken up by the Council.
Właśnie dlatego jestem zdumiony, zaskoczony i rozczarowany sposobem, w jaki Europa obecnie powtarza dokładnie te same błędy, które popełniła w 1989 roku, co chciałbym jasno powiedzieć.
That is precisely why I am surprised, astonished and disappointed at the way that Europe is currently making exactly the same mistakes as it made in 1989, and I wish to make that clear.

Synoniemen (Pools) voor "zdumieć":

zdumieć

Voorbeeldzinnen voor "zdumiony" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishZawsze - jedynie jako słuchacz, jako fan - Słucham tego i jestem po prostu zdumiony.
I've always -- just as a listener, as just a fan -- I listen to that, and I'm just astounded.
PolishBył zdumiony "Nie potrzebujemy już w USA prawników".
You know, we don't need another lawyer in the United States."
PolishTego dnia ogłosił upadłość bank Lehman Brothers - i świat, zdumiony, zatrzymał się w miejscu.
Lehman Brothers went bankrupt - and the world, stunned, discovered on 15 August 2008 that a bank can go bankrupt.
Polish(DE) Panie przewodniczący, zanim przejdziemy do głosowania, chcę tylko powiedzieć, że jestem zdumiony, ponieważ wszyscy moi żółci sąsiedzi zniknęli.
(DE) Mr President, before we come to the final vote, I just wanted to say that I am bewildered, because all my yellow neighbours have disappeared.
PolishByłem również zdumiony - i muszę to jasno powiedzieć - tym, jak szybko José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji, wszczął debatę zamiast przyjąć europejskie podejście naprawcze.
I was also astounded - I must make that clear - at how quickly Mr Barroso, the President of the Commission, took up the debate rather than taking a corrective European approach.