"zdrowe środowisko" vertalen - Engels

PL

"zdrowe środowisko" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "zdrowe środowisko" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "zdrowe środowisko" in Engels

zdrowe bijvoeglijk naamwoord
zdrowy bijvoeglijk naamwoord
środowisko zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "zdrowe środowisko" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishSprawozdanie wyraźnie mówi o zapotrzebowaniu na zdrowe środowisko i prawo do zabawy.
The report is strong on the need for a healthy environment and the right to play.
PolishTakie podejście zapewni prywatnym podmiotom zdrowe środowisko gospodarcze.
This approach will guarantee a healthy economic environment for private entities.
PolishMusimy wytwarzać i utrzymywać tu zdrowe środowisko, a nasi rolnicy potrzebują godziwego wynagrodzenia.
We must produce and maintain a healthy environment here. Our farmers need a fair wage.
PolishSądzę, że wszyscy pragniemy mieć czyste i zdrowe środowisko, szczególnie dla naszych dzieci.
I believe that we are all interested in having a clean and healthy environment, especially for our children.
PolishProblemy te mają znaczenie, jeśli chodzi o zmiany klimatu, zdrowe środowisko naturalne i bezpieczeństwo żywności.
These problems are relevant as far as climate change, a healthy environment and food security are concerned.
PolishObecność kleptopasożytniczych pszczół dowodzi, że środowisko jest zdrowe, bo są one na szczycie łańcucha pokarmowego.
And so, in fact, if you know you have these kleptoparasitic bees, you know that your environment is healthy, because they're top-of-the-food-chain bees.
PolishPrzestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju jako naczelnej zasady rolnictwa europejskiego zagwarantuje nam zdrową żywność i zdrowe środowisko naturalne.
Sustainability as the overall concept for European agriculture will guarantee healthy food and a healthy environment.

Andere woorden

Polish
  • zdrowe środowisko

Bovendien biedt bab.la het Duits-Nederlands woordenboek voor meer vertalingen.