"zaopatrywać" vertalen - Engels

PL

"zaopatrywać" in het Engels

volume_up
zaopatrywać {imperf. ww.}

PL zaopatrywać
volume_up
[zaopatruję|zaopatrywałbym] {imperfectief werkwoord}

1. algemeen

zaopatrywać (ook: dostarczać)

2. "wyposażyć"

A tymczasem morza i oceany są jednym z największych wyzwań bieżącego stulecia i to nie tylko dlatego, że zaopatrują nas w żywność i białka.
However, the seas and the oceans represent one of the major challenges of this century and not just because they provide us with food and protein.

3. "w coś"

zaopatrywać (ook: zaopatrzyć)

4. leger

zaopatrywać

5. "dostarczyć"

zaopatrywać (ook: zaopatrzyć)
W celu zmniejszenia kosztów powinniśmy budować małe jednostki produkcyjne, które mogłyby zaopatrywać okolicę w alternatywne paliwa.
In order to reduce costs we should build small production units supplying local neighbourhoods with alternative fuels.
Naszym zdaniem to na legislatywie spoczywa odpowiedzialność za wybór krajów, które Unia Europejska powinna zaopatrywać w pomoc na rzecz rozwoju.
In our opinion, the legislature is responsible for choosing which countries the European Union should supply with development aid.
W rzeczywistości, na początku rak nie jest zaopatrywany w krew.
And, in fact, cancers don't start out with a blood supply.

6. "dołączyć", poëtisch

Voorbeeldzinnen voor "zaopatrywać" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishW celu zmniejszenia kosztów powinniśmy budować małe jednostki produkcyjne, które mogłyby zaopatrywać okolicę w alternatywne paliwa.
In order to reduce costs we should build small production units supplying local neighbourhoods with alternative fuels.
Polishzaopatrywać kogoś w coś
PolishWPR, jak każda polityka, przeżywa problemy, ale zaopatrywała ona obywateli UE w żywność, a to rozporządzenie zapewni, że nadal będzie ich zaopatrywać z otwarty i przejrzysty sposób.
The CAP, like any policy, has its problems, but it has delivered for EU citizens and this regulation will ensure that it continues to deliver in an open and transparent way.