"założyciel" vertalen - Engels

PL

"założyciel" in het Engels

PL

założyciel {mannelijk}

volume_up
założyciel (ook: fundator)
Islandia to niewielka, stabilna i zamożna demokracja, jak również członek-założyciel NATO i Rady Europy.
Iceland is a small, stable and wealthy democracy and a founder member of NATO and the Council of Europe.
Jest założycielką sklepu Body Shop, króla wśród kosmetyków naturalnych.
She is the founder of Body Shop, the natural cosmetics king.
Był założycielem i przewodniczącym ośrodka analiz Notre Europe i kierował kilkoma innymi inicjatywami.
He was the founder and the President of the think tank Notre Europe, and some other initiatives.
założyciel

Voorbeeldzinnen voor "założyciel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishHolandia - jako członek założyciel UE - prawie zawsze była największym płatnikiem netto do budżetu UE.
As a founding member of the EU, the Netherlands has almost always been the largest net contributor to the EU budget.
Polish. ~~~ Wurman - założyciel TED] W tym właśnie okresie, po części z powodu TED, wróciłem do czegoś, co pochłonięty biznesem, zupełnie zaniedbywałem .
And at about the same time, and I think partly because of that, I started doing something that I'd forgotten about in my business focus: I started to read again.
PolishIslandia prowadzi bliską współpracę z państwami członkowskimi UE jako członek założyciel NATO, członek Rady Europy, EFTA, OBWE, jak również współpracę w strefie Schengen.
Iceland cooperates closely with EU Member States as a founding member of NATO, a member of the Council of Europe, EFTA, the OSCE and the Schengen Cooperation.
PolishPrzypomnijmy, że Unia Europejska jako założyciel funduszu budowy powłoki ochronnej w Czarnobylu wniosła największy wkład finansowy w walkę ze skutkami katastrofy w Czarnobylu.
Let us not forget that the European Union, which set up the Chernobyl Shelter Fund, has contributed most in financial terms in the fight to mitigate the effects of the Chernobyl disaster.