"z przodu" vertalen - Engels

PL

"z przodu" in het Engels

EN

PL z przodu
volume_up
{bijwoord}

Synoniemen (Pools) voor "z przodu":

z przodu

Vergelijkbare vertalingen voor "z przodu" in Engels

z voorzetsel
z
English
przód zelfstandig naamwoord
English

Voorbeeldzinnen voor "z przodu" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishJedna wyrastała z przodu, przebiła się przez nerkę i przyczepiła do jelita.
One was growing out the front and it had already erupted, and it latched onto the bowel.
Polish(Śmiech) Nie byliśmy głupi: postawiliśmy płytę ze sklejki tak z półtora metra z przodu.
(Laughter) We weren't stupid: we put up a sheet of plywood about five feet in front of it.
PolishWprowadzę to na orbitę, zobaczymy, czy uda się pomalować buty osób z przodu.
TS: I'm just going to throw this into an orbit and see if I can paint everybody's shoes in the front.
PolishKolory oznaczają kierunki, z tyłu do przodu lub odwrotnie.
The colors are codes for the direction, from whether it is back to front or vice versa.
PolishTo co widzicie z przodu, to wypełniacz z materaca.
The crud in the front is mattress stuffing, and you see that all over Turkey.
PolishWidać, jak Terry prostuje prawą rękę, poniżej głowy daleko z przodu.
This is Terry. ~~~ And you can see that he's extending his right arm below his head and far in front.
PolishPokrętło nastawienia dawki insuliny było obracane do przodu z odciągniętym przyciskiem podania dawki.
o You are turning forward while the injection button is pulled out.
PolishMusimy to zrobić teraz, ponieważ jest to jedyna możliwość, jaką dysponujemy, żeby ruszyć z Unią Europejską do przodu.
We must do so now because that is the only chance we have to take Europe forward.
PolishMniejszy z przodu to STriDER II.
The first version, in the back, that's STriDER I.
PolishFunkcja optymalizacji ostrości wskazuje kiedy obraz jest ostry za pomocą migającej diody LED z przodu kamery.
The focus assistant indicates when the image is in focus by the flashing front LED of the camera.
PolishMusimy ruszyć do przodu z realizacją procesu międzynarodowego.
We need to move the international process forward.
PolishZamiast wbijać się w kość dziesiątki razy, wbijamy się tylko raz, z przodu lub z tyłu biodra.
Instead of entering the bone dozens of times, we enter just once, into the front of the hip or the back of the hip.
PolishZ przodu ma "silniki", generuje też światło.
And it's got these jet thrusters up in front that it'll use in a moment, and a little light.
PolishWidać tu oczodół i mały ząb z przodu.
You can see the eye socket and you can see the little teeth in the front.
PolishZ przodu wygląda bardzo solidnie, a z boku bardzo delikatnie.
And from the front, this object appeared to be very strong and robust, and from the side, it almost seemed very weak.
PolishNastępnie szukamy gwiazdy z przodu przyrządu.
Step three is identify the star on the front of the device.
PolishZ przodu mamy pole migoczących gwiazd, z tyłu zorzę polarną o zmiennej barwie.
And you'll see that it leads with a shifting star field, and there's an Aurora Borealis in the background, kind of morphing with color.
PolishTo, co było z przodu widowni i za nią, miało być teraz nad i pod nią.
It was to take all the things that are known as front of house and back of house and redefine them as above house and below house.
PolishPrzed użyciem preparat Ibraxion należy wstrząsnąć, a następnie wstrzyknąć podskórnie w kark, z przodu łopatki.
Ibraxion is shaken before use and injected subcutaneously (under the skin) into the neck at the front of the shoulder.
PolishTe linie z przodu po prawej stronie i linie z tyłu po lewej. ~~~ Powstają różne płaszczyzny.
There are lines in front of the one on the right, and there are lines behind the one on the left, and so it takes it into different planes.