"z powrotem" vertalen - Engels

PL

"z powrotem" in het Engels

EN
EN

PL z powrotem
volume_up
{bijwoord}

z powrotem (ook: wstecz, w zamian)
volume_up
back {bw.}
(Parlament odrzucił wniosek o odesłanie sprawozdania z powrotem do komisji)
(Parliament rejected the request to refer back to committee the report)
odtworzonego roztworu z powrotem do wkładu (patrz Instrukcja użytkowania wstrzykiwacza);
back into the cartridge (see Instructions for Use of the pen injector).
Pudełko zawierające pozostałe ampułkostrzykawki należy włożyć z powrotem do lodówki.
Place the carton containing any remaining pre- filled syringes back into the refrigerator.

Synoniemen (Pools) voor "z powrotem":

z powrotem

Vergelijkbare vertalingen voor "z powrotem" in Engels

z voorzetsel
z
English
powrót zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "z powrotem" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishJuż wcześniej była zwalniana, a następnie z powrotem wtrącano ją do aresztu domowego.
She has already been freed before and then put under house arrest again.
PolishJeśli nie występują objawy toksyczności, można z powrotem ostrożnie zwiększyć dawkę.
When toxicity is controlled, doses may be carefully readjusted upward.
PolishKontynuowanie prac nad nim byłoby równoważne z powrotem Ugandy do warunków kolonialnych.
Taking the bill forward would be tantamount to returning Uganda to colonial conditions.
PolishRozpuszczona szczepionka powinna być zaaspirowana z powrotem do ampułko- strzykawki.
Inject liquid, mix thoroughly until powder is completely dissolved.
Polish. ~~~ Pływanie w lodowatej wodzie, w tą i z powrotem.
And I then went and did a huge amount of training, swimming in icy water, backwards and forwards.
PolishLeku przechowywanego w temperaturze pokojowej nie należy z powrotem umieszczać w lodówce.
The product may not be returned to refrigerated storage after storage at room temperature.
PolishPrzejściowe zawieszenie broni z natury wiąże się z powrotem wojny, czego nikt nie chce.
A temporary ceasefire by its very nature implies a return to war later on, which nobody wants.
PolishPowinniśmy z powrotem powierzyć generowanie pieniędzy sektorowi publicznemu.
We need to return the generation of money to the public sector.
PolishUniemożliwi to przenikanie powietrza z powrotem do wstrzykiwacza i zatykanie się igły.
It also stops air entering the pen and your needle clogging.
PolishZmieniliśmy więc z powrotem na weneryczne i zostaliśmy aresztowani.
We changed it to social diseases and people came along with acne and spots, but nobody came w
PolishPrzepołowione tabletki włożyć z powrotem do blistra i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Return halved tablets to the blister and keep out of the reach of children.
Polish. ~~~ To już z powrotem na ziemi.
So this strategy has served it pretty well -- it's 2,400 years old.
PolishJa i Dave potrzebujemy szofera do pracy i z powrotem każdego dnia.
Chauffeur service for Dave and I, every day, to and from work.
PolishPrzepołowione tabletki należy umieścić z powrotem w blistrze; przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Return halved tablets to the blister and keep out of the reach of children.
PolishOdwrócić zatyczkę i założyć z powrotem na końcówkę aplikatora tubki jak przedstawiono na rysunku.
Turn the cap upside-down and replace the cap vertically over the tip seal as shown in the diagram.
PolishW celu zmniejszenia ryzyka przypadkowego ukłucia igłą, nigdy nie nakładać z powrotem wewnętrznej osłony na igłę.
To reduce the risk of accidental needle injury, never replace the inner needle cap.
Polish"Zaprowadźcie te dzieci z powrotem do domu, bo wprowadzono je w błąd".
"Bring these kids home because they are misled."
PolishIgła jest wbita w moje przedramię i mogę nią poruszać w tą i z powrotem.
That's my flesh, and I can twist that around.
PolishAle za chwilę odpłynęłam z powrotem w tę świadomość.
I got a problem. ~~~ I got a problem." ~~~ So it's like, "OK.
PolishEuropa może funkcjonować tylko jako strefa gospodarcza i wolnego handlu, którą powinna stać się z powrotem.
Europe can only work as an economic and free trade area, the like of which it should become once again.