"ustępstwo" vertalen - Engels

PL

"ustępstwo" in het Engels

PL ustępstwo
volume_up
{onzijdig}

ustępstwo (ook: koncesja)
Rada nie zgadza się, ale myślę że jest to dla niej o jedno ustępstwo za dużo.
The Council disagrees, but I think this is one concession too many.
Ustępstwo byłoby zatem wyjątkowo pomocne i umożliwiłoby nam zatwierdzenie tej umowy.
A concession would therefore prove exceptionally helpful and would enable us to approve the agreement.
To było ustępstwo uzyskane przez Brytyjczyków.
This was a concession won by the British.
ustępstwo
Zawsze ktoś musi pójść na ustępstwo, ale uważam, że ten kompromis jest dobry i ta Izba mogłaby teraz zagłosować za nim dużą większością.
All in all I think that everyone has to make concessions, but this is a good compromise and I would be pleased if this House could now vote for it with a large majority.

Synoniemen (Pools) voor "ustępstwo":

ustępstwo

Voorbeeldzinnen voor "ustępstwo" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishByło to ustępstwo wobec średniowiecznych poglądów i wygląda na to, że między krajami Unii Europejskiej nie do końca mamy swobodny przepływ idei.
This was an act of appeasement to a Dark Age ideology and it seems that we do not quite have the free movement of ideas across European Union borders.
PolishNajwyraźniej jednak to małe ustępstwo tak bardzo wstrząsnęło reżimem, że prezydent po raz kolejny postanowił pokazać swoje prawdziwe, bezwzględne, dyktatorskie oblicze.
However, the slight concessions have obviously shaken up the repressive system in such a way that the President has once again revealed his true colours as a ruthless dictator.