"twoja" vertalen - Engels

PL

"twoja" in het Engels

EN
PL

twoja {voornaamwoord}

volume_up
twoja (ook: twój, twoje, swój, swoja)
Oprócz tej analizy szukamy połączenia między Twoją stroną Google+ i Twoją witryną.
In addition to this analysis, we look for a link between your Google+ page and your website.
Działania wykonywane przez konkurencję mogą wpłynąć na Twoją liczbę wyświetleń.
The choices that your competitors make can affect your impressions.
Ona określa twoją rodzinę, twoją osobowość, ciebie.
You connect your family, identity and your self.

Voorbeeldzinnen voor "twoja" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishA później program nie został wyemitowany i byłam smutna, ale pozostałam twoją fanką.
And then the pilot didn't go and I was so sad, but I kept remaining a fan of yours.
PolishCzy ty masz pojęcię, jak ta twoja gierka... wpłynęła na to jak ja teraz wyglądam, huh?
Have you any idea, this little charade you cooked up... how it's made me look, huh?
PolishNie dopuści, aby się zachwiać miała noga twoja; nie drzemieć stróż twój.
He will not suffer thy foot to be moved: He that keepeth thee will not slumber.
PolishAlbowiem wielkie jest aż do niebios miłosierdzie twoje, i aż pod obłoki prawda twoja.
Be thou exalted, O God, above the heavens; [Let] thy glory [be] above all the earth.
PolishZastępy twoje mieszkają w niem, któreś ty dla ubogiego nagotował dobrocią twoją, o Boże
The Lord giveth the word: The women that publish the tidings are a great host.
PolishTać jest droga twoja od dzieciństwa twego, nie usłuchałeś zaiste głosu mego.
This hath been thy manner from thy youth, that thou obeyedst not my voice.
PolishGoogle sprawdzi Twoją prośbę i być może usunie te informacje z wyników wyszukiwania.
Google will review the request and may remove the information from our search results.
PolishSłuchaj ojca twego, który cię spłodził, a nie pogardzaj matką twoją, gdy się zstarzeje.
Hearken unto thy father that begat thee, And despise not thy mother when she is old.
PolishTedy będziesz chodził bezpiecznie droga twoją, a noga twoja nie potknie się.
Then shalt thou walk in thy way securely, And thy foot shall not stumble.
PolishSzata twoja nie wiotszała na tobie, i noga twoja nie napuchła przez te czterdzieści lat.
Thy raiment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell, these forty years.
PolishŻywotem i miłosierdziem darowałeś mię, a opatrzność twoja strzegła ducha mego.
Thou hast granted me life and lovingkindness; And thy visitation hath preserved my spirit.
PolishAlbowiem od gniewu twego giniemy, a popędliwością twoją jesteśmy przestraszeni.
For we are consumed in thine anger, And in thy wrath are we troubled.
Polishbyłby jako rzeka pokój twój, a sprawiedliwość twoja jako wały morskie;.
then had thy peace been as a river, and thy righteousness as the waves of the sea:.
PolishI dano mu znać, mówiąc: Matka twoja i bracia twoi stoją przed domem, chcąc cię widzieć.
And it was told him, Thy mother and thy brethren stand without, desiring to see thee.
PolishI odpowiedział Jonatan Dawidowi: Co mi kolwiek rzecze dusza twoja, uczynięć.
Then said Jonathan unto David, Whatsoever thy soul desireth, I will even do it for thee.
PolishI rzekł mi król: Czemuż twarz twoja tak smutna, gdyż nie chorujesz?
And the king said unto me, Why is thy countenance sad, seeing thou art not sick?
PolishNiech będzie znaczna przy sługach twoich sprawa twoja, a chwała twoja przy synach ich.
Let thy work appear unto thy servants, And thy glory upon their children.
PolishBy cię snać nie zelżył ten, co cię słucha, a niesława twoja zostałaby na tobie.
Lest he that heareth it revile thee, And thine infamy turn not away.
PolishAzaż pobożność twoja nie była ufnością twoją, a uprzejmość spraw twoich oczekiwaniem twojem?
Is not thy fear [of God] thy confidence, [And] the integrity of thy ways thy hope?
PolishW świetle pojawienia się Napstera, Twoja decyzja wydaje się genialna.
CA: Post-Napster, you're looking like a bit of a genius, actually, for that as well.