"stado" vertalen - Engels

PL

"stado" in het Engels

PL stado
volume_up
{onzijdig}

1. algemeen

stado (ook: trzoda, tabun)
volume_up
herd {znw.}
The herd explodes and it gathers back again.
The whole herd should be immunised.
Preparat Startvac podaje się wszystkim zdrowym krowom w stadzie podczas ciąży i po porodzie.
Startvac is given to all healthy cows in a herd, during and after pregnancy.
stado
volume_up
bevy {znw.} (of birds)
stado
volume_up
troop {znw.} (of animals)

2. dierkunde

stado
volume_up
pride {znw.} (of lions)
Beverly: Musicie wiedzieć, że gdy zabija się lwa samca, to całkowicie rozbija się życie całego stada.
BJ: And you have to know that, when a male lion is killed, it completely disrupts the whole pride.
Teren przejmuje nowy samiec, który przejmuje też władzę w stadzie, i, rzecz jasna, najpierw zabija wszystkie młode i czasami niektóre samice, broniące swojego potomstwa.
A new male comes into the area and takes over the pride, and, of course, first of all kills all the cubs and possibly some of the females that are defending their cubs.

3. dierkunde: "wielorybów, delfinów"

stado
volume_up
school {znw.} (of whales, dolphins)
Kiedy wbuduje się te trzy reguły, automatycznie tworzą się roje, przypominające ławice ryb lub stada ptaków.
And when you build those three rules in, automatically you start to see swarms that look very much like fish schools or bird flocks.

Synoniemen (Pools) voor "stado":

stado

Voorbeeldzinnen voor "stado" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishZachodnie stado ostroboka pospolitego ma największe znaczenie gospodarcze dla wód UE.
In economic terms, the western stock of horse mackerel is the most important in EU waters.
PolishInna możliwość, bardzo oczywista, to homofilia lub inaczej ptaki tworzące stado.
A kind of induction, a kind of spread from person to person.
PolishChodzi o jedno stado rozprzestrzenione na całym tym obszarze geograficznym.
This is one stock which covers the entire geographical area.
PolishParzą się z jego domowymi gęsiami i jego stado trwa nadal.
They mate with his domesticated geese, and his flock continues.
PolishTo niesamowite zobaczyć stado gawiali wylegujących się na brzegu rzeki.
And pretty soon we were seeing sights like this.
PolishZachodnie stado ostroboka pospolitego jest jednym z najważniejszych dla sektora rybołówstwa w Europie.
The western stock of horse mackerel is one of the most important stocks for the fisheries sector in Europe.
PolishStado to jest obecnie ustabilizowane na dobrym poziomie, co oznacza, że TAC na rok 2011 jest prawie niezmieniony.
The stock is currently stable at a good level, which means the TAC for 2011 is almost unchanged.
PolishW lipcu tego samego roku naukowcy potwierdzili, że stado znajduje się bezpiecznie powyżej poziomu ograniczeń ostrożnościowych.
Last July, scientists confirmed that the stock was safely above precautionary limits.
PolishPlan długoterminowy dotyczący zachodniego stada ostroboka pospolitego oraz połowów eksploatujących to stado (
Multiannual plan for the western stock of Atlantic horse mackerel and the fisheries exploiting that stock (
PolishZachodnie stado ostroboka pospolitego jest zdecydowanie najważniejsze z trzech stad ostroboka pospolitego w wodach UE.
Western horse mackerel is by far the most important of the three horse mackerel stocks in EU waters.
PolishStado sardeli w Zatoce Biskajskiej było zagrożone wyniszczeniem, łowisko zostało zatem zamknięte w 2005 roku.
The anchovy stock in the Bay of Biscay was threatened with collapse and the fishery was therefore closed in 2005.
PolishProwadziłeś lud twój, jako stado owiec, przez rękę Mojżesza i Aarona.
PolishWartość ta pokazuje, że jest to stado ważne dla szeregu krajów. Dlatego trzeba nim odpowiednio zarządzać.
This figure shows that it is of importance to a number of nations and it is important that the stock is properly managed.
PolishZęby twoje są jako stado owiec, które wychodzą z kąpieli, z których każda miewa po dwojgu, a niepłodnej niemasz między niemi.
Turn away thine eyes from me, For they have overcome me.
PolishSystem kontroli statków musi być bezwzględnie taki sam we wszystkich państwach członkowskich eksploatujących to stado.
The system for controlling vessels absolutely must be the same in the various Member States exploiting this stock.
Polishwpadli w pułapkę jak stado baranów
they walked right into the trap like lemmings
PolishZłapię całe stado hefalumpów.
I'm gonna capture a whole bunch of Heffalumps.
PolishStado musi być razem.
PolishI za każdym razem, kiedy widzieliśmy stado ptaków, które posługiwało się taką komunikacją, myśleliśmy, że ma to coś wspólnego z Amerykanami.
And whenever we saw a flock of birds that had electronic communication, we thought, 'Probably has something to do with the Americans.'"
PolishWniosek Komisji Europejskiej ustanawia długoterminowy plan dotyczący zachodniego stada atlantyckiego ostroboka pospolitego oraz połowów eksploatujących to stado.
The European Commission proposal establishes a long-term plan for this stock as well as the fisheries exploiting it.