"sens" vertalen - Engels

PL

"sens" in het Engels

PL sens
volume_up
{mannelijk}

1. algemeen

Przekonaliśmy się, że misja w Tunezji miała sens, i misja w Egipcie również miała sens.
We have seen that the mission to Tunisia made sense and the mission to Egypt made sense.
Taki jest też sens, w moim przekonaniu, liberalnego przesłania wolności.
In my view, that is also the sense of the liberal message of freedom.
Ze tego względu mają sens wysiłki na rzecz propagowania wzrostu i konkurencyjności.
For that reason, efforts to promote growth and competitiveness make sense.
sens
volume_up
drift {znw.} (general meaning)
Ogólny sens debaty był następujący: co musimy zrobić, by Stany Zjednoczone zaakceptowały nas jako dobrego partnera?
The general drift of the debate was: what do we need to do to be accepted as the United States' good partner?
Panie i panowie! Chciałbym na zakończenie powiedzieć, i podkreślić to wyraźnie, że na tym etapie gra na zwłokę, unoszenie się z prądem, czekanie aż skończy się długa noc nie ma sensu.
Ladies and gentlemen, what I should like to say in conclusion, and say it clearly, is that at this stage it is no use temporising, drifting, waiting for the long night to end.
sens (ook: wymowa, ogólny ton)
Taki jest sens poprawek, które zamierzamy poprzeć.
This is the purport of the amendments which we hereby wish to support.
Składa się to zatem na dalsze przekazywanie uprawnień wybranego przez wyborców Parlamentu na rzecz niewybieranej przez nich Komisji, bez względu na sens zapisów traktatowych.
This therefore amounts to a further transfer of power from the elected Parliament to the unelected Commission, whatever the Lisbon Treaty purports to say.
sens (ook: sedno, istota)
volume_up
gist {znw.}
Funkcja tłumaczenia dostępna w Google Chrome pozwala więc poznać podstawowy sens treści na stronie i zrozumieć poszczególne słowa.
So Google Chrome's translation feature can probably help you understand the gist of a page and individual words.
sens (ook: sprawa, cel, temat, rzecz)
volume_up
point {znw.}
Jaki sens ma polityka, której głównym celem jest zwiększanie obciążeń?
What is the point of such a policy when the objective is to spread the burden?
Jaki jest sens, aby ponownie domagać się ograniczenia działań reklamowych?
What is the point of demanding, yet again, a restriction on advertising?
Jaki jest w tych warunkach sens, byśmy głosowali w sprawie zaleceń dla Komisji?
What is the point, in these conditions, in voting on recommendations to the Commission?

2. taalkunde

sens (ook: znaczenie)

Voorbeeldzinnen voor "sens" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishNie sądzę, aby obecnie omawianie jedynie tej sprawy miało jakikolwiek sens.
I do not believe it serves any purpose to discuss this matter now in isolation.
PolishWidzę sens w utworzeniu stałego mechanizmu zajmowania się sytuacjami destrukcyjnymi.
I see merit in creating a permanent mechanism for dealing with disruptive situations.
PolishZatem pod względem ekonomicznym projekt miał sens, ale... ~~~ (Śmiech)
And when all expenses were paid, the debt was handled, and everything was fine.
PolishDlatego zarówno projekt Nabucco, jak i projekt South Stream mają sens.
The Nabucco project is therefore fine, and the South Stream project is fine.
PolishJaki jest sens mówić o ruchach społeczno-ekonomicznych, które wystąpią za więcej niż 100 lat?
Why talk about social-economic movements that may be more than a century away?
PolishDlatego, że gdybyśmy tego nie zrobili, to jaki sens miałaby Unia Europejska?
Because if we did not do that, what would the European Union be for?
PolishNie jestem pewien, czy prowadzenie debaty bez udziału Rady ma sens.
I am not sure whether it is sensible to conduct debates without the Council.
PolishI to chyba najlepiej oddaje sens mojej pracy i naszego zespołu.
And that's, kind of, where I see what my job is and what our team's job is.
PolishKażda osoba utrzymująca, że należy utajnić te dane, podważa sens testów.
Anyone who insists that the data should be kept secret is undermining the purpose of the test.
PolishNie sądzę aby miało to jakiś sens, dlatego głosowałem za odrzuceniem przedmiotowego sprawozdania.
I do not believe that there is, and therefore I voted against this report.
PolishOto zasadniczy sens procedury ochrony: chodzi o ratowanie zagrożonego życia ludzkiego.
This is the substance of a protection procedure: it is about saving somebody's life when it is at risk.
PolishTaki był sens jednej z wielu poprawek, które złożyliśmy do omawianego tu sprawozdania.
This was the thrust of one of the various amendments that we have tabled to the report under discussion.
PolishUwielbiam, kiedy siedzi w budzie kontemplując sens życia.
I love the way he sits and lies on his kennel and contemplates the great things of life.
PolishPrzepisy ochronne mają sens jedynie jeżeli są skutecznie stosowane.
A protective law only works if it is effectively applied.
PolishAby ten sens znaleźć, musiałem nauczyć się skąd się ono wzięło.
We're treating cancer almost like it's an infectious disease.
PolishRealizm nigdy nie może jednak ustępować miejsca idealizmowi, jeśli całe to przedsięwzięcie ma mieć sens.
If this is to be a truly valid exercise, however, realism should never give way to idealism.
PolishSens Unii Europejskiej, panie i panowie, wykracza poza wyliczenia ekonomicznych kosztów i korzyści.
The essence of the European Union, ladies and gentlemen, transcends economic cost-benefit calculations.
PolishZasadniczo ograniczenie bardzo dużych nierówności ma sens.
Reducing very large imbalances is, fundamentally, sound.
PolishDlatego też rezolucja ma sens i poparcie mojej grupy politycznej UEN.
For this reason this resolution is a sensible one and has the backing of the Union for Europe of the Nations Group.
PolishTakie zdarzenia spowodowały, że ludzie zaczęli się zastanawiać czy mieszkanie w wielkiej metropolii ma sens.
And what it ended up doing is making the idea of large-scale metropolitan living a sustainable one.