"rozciąć" vertalen - Engels

PL

"rozciąć" in het Engels

volume_up
rozciąć {perf. ww.}

PL rozciąć
volume_up
{perfectief werkwoord}

1. algemeen

A więc policja czeka, aż przyjedzie straż pożarna, aby rozciąć samochód i wydostać ciało kierowcy.
And the police are waiting for the fire department to arrive to cut apart the vehicle to extract the body of the driver.
Ale trudno jest rozciąć kości dinozaura, jak sobie łatwo wyobrazić, bo w muzeach kości są cenne.
But cutting into the bones of a dinosaur is hard to do, as you can imagine, because in museums bones are precious.
Nie należy nalepiać systemu transdermalnego na skórę zaczerwienioną, podrażnioną lub rozciętą.
The transdermal patch should not be applied to skin that is red, irritated or cut.
rozciąć (ook: rozcinać, wyrywać, wyrwać, rozpruwać)
rozciąć (ook: rozcinać)
Podczas tych obydwu zdarzeń pacjent był rozcięty.
The patient's cut open, twice.

2. "sobie palec/kolano"

rozciąć (ook: rozcinać)
volume_up
to gash {ww.} (one’s finger/knee)

Voorbeeldzinnen voor "rozciąć" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishAle trudno jest rozciąć kości dinozaura, jak sobie łatwo wyobrazić, bo w muzeach kości są cenne.
But cutting into the bones of a dinosaur is hard to do, as you can imagine, because in museums bones are precious.