"punkty widzenia" vertalen - Engels

PL

"punkty widzenia" in het Engels

PL punkty widzenia
volume_up
{vrouwelijk meervoud}

punkty widzenia (ook: kąty, rogi)
punkty widzenia (ook: aspekty)

Vergelijkbare vertalingen voor "punkty widzenia" in Engels

punkty zelfstandig naamwoord
punkt zelfstandig naamwoord
widzieć werkwoord
widzenie zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "punkty widzenia" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishGlobalizm to wiara w jedną ideę, która wyklucza alternatywne punkty widzenia.
Globalism is the belief in a single idea that excludes alternative points of view.
PolishW tym okresie przeanalizowaliśmy liczne punkty widzenia i uwzględniliśmy je w tekście.
In this time we have examined numerous viewpoints and incorporated them into the text.
PolishW rzeczy samej w przemówieniach ujawniały się czasem zupełnie różne punkty widzenia.
Indeed, the speeches at times revealed very different points of view.
PolishJest to kwestia kontrowersyjna i mamy tu różne punkty widzenia.
This is an emotional question on which there are different points of views.
PolishDlatego sądzę, że sprawozdanie doskonale równoważy różnorodne punkty widzenia.
I therefore think that the report strikes exactly the right balance between the different points of view.
PolishDziękuję państwu za wszystkie przedstawione punkty widzenia.
Mr President, thank you for all of your points of view.
PolishChciałabym przedstawić coś, co uzupełnia te punkty widzenia.
And what I want to talk about is something that compliments both systems.
PolishJaka była reakcja tej Izby, gdy powiedział on, że powinniśmy tolerować inne punkty widzenia?
What was the reaction of this Chamber when he said that we should tolerate other points of view?
PolishZadanie nie było proste; nasze punkty widzenia były diametralnie różne.
It was not easy; points of view differed very widely.
PolishRóżni ludzie różnie widzą rzeczy: są różne punkty widzenia.
Different people see things differently -- different viewpoints.
PolishW Parlamencie reprezentowane są trzy punkty widzenia, jeżeli chodzi o przyszłe przystąpienie Turcji do UE.
Within this Parliament there are three points of view about the future accession of Turkey to the EU.
PolishOni mają zupełnie inne punkty widzenia, wiecie?
So they come in with the two perspectives I have, you know?
PolishW różnych częściach Izby macie państwo odmienne punkty widzenia na to, co powinno być priorytetem w następnym roku.
On different sides of the House you have different views on how we should prioritise over the next year.
PolishMuszę powiedzieć, bardzo osobiście, że uznaję punkty widzenia wszystkich i rozumiem, skąd one się biorą.
I must say, on a very personal level, that I can appreciate everybody's viewpoint and understand where they are coming from.
PolishMam wrażenie, że komisarze ds. energii, środowiska naturalnego, przemysłu i rolnictwa mają odmienne punkty widzenia.
I have the impression that the Commissioners for energy, the environment, industry and agriculture have different views.
PolishMamy odmienne pomysły i różne punkty widzenia odnośnie do tych kwestii, ale to nie oznacza, że nie powinniśmy na ich temat dyskutować.
We have different ideas and different points of view on all of these issues, but that does not mean we should not discuss them.
PolishTo problem europejski, i cieszę się, że są na tej sali posłowie reprezentujący różne punkty widzenia, którzy wypowiadają się w tej sprawie.
It is a European problem, and I am pleased that there are Members with a whole variety of perspectives speaking on this subject.
PolishOczywiście kompromizm ten nie może w pełni wszystkich zadowalać, ale stara się pogodzić różne cele i różne punkty widzenia.
Clearly this compromise does not fully satisfy everyone involved, but it does represent an attempt to reconcile a range of aims and points of view.
PolishUpewnijmy się, że również pokazują nam rzeczy, które są niewygodnie, wyzywające, czy ważne, to co robi TED, inne punkty widzenia.
We need to make sure that they also show us things that are uncomfortable or challenging or important -- this is what TED does -- other points of view.
PolishMoim zdaniem sprawozdawcy udało się pogodzić różne punkty widzenia i wypracować rozwiązanie kompromisowe zaakceptowane przez różne grupy polityczne.
In my opinion the rapporteur has managed to reconcile different viewpoints and to achieve a broad consensus between the various political groups.