"punkt widzenia" vertalen - Engels

PL

"punkt widzenia" in het Engels

PL punkt widzenia
volume_up
{mannelijk}

punkt widzenia
Jestem medycznym ilustratorem i reprezentuję nieco inny punkt widzenia.
I'm a medical illustrator, and I come from a slightly different point of view.
Chciałabym zapytać Komisję o jej punkt widzenia w tej kwestii.
I would like to ask the Commission what its point of view is on this.
Jedna to punkt widzenia konsumenta -- -- gdy czułem szczęście doświadczając projektu.
There's one from a consumer's point of view -- where I was happy while experiencing design.
punkt widzenia (ook: strona, haczyk, róg, kąt)
volume_up
angle {znw.}
Uważam, że taki właśnie punkt widzenia należy przyjąć w dyskusjach nad budżetem UE.
In my opinion, this is the angle to take in discussions on the EU budget.
Od tego poziomu, im bardziej wznosisz punkt widzenia, tym ważniejszy będziesz dla społeczeństwa.
From this level, the more you can raise this angle of view, the more you will be important for the society.
Dlatego właśnie każdego ranka, teraz, ponieważ jesteś dobrym mutantem, będziesz podnosić swój punkt widzenia.
That's why every morning, now, because you are a good mutant, you will raise your angle of view.
punkt widzenia (ook: stok)
volume_up
slant {znw.}
punkt widzenia (ook: stanowisko)
To słowa pana posła Bendtsena, a ja w pełni popieram jego punkt widzenia.
Mr Bendtsen said, and I strongly agree with his standpoint.
W sprawozdaniu przyjęto europejski punkt widzenia.
The report approaches the subject from a European standpoint.
Taki punkt widzenia i takie działania pokazywać będą naszą strategię w zakresie unijnego priorytetu "zwalczanie zmian klimatycznych”.
Such a standpoint and such activities will demonstrate the nature of our strategy as regards the EU priority of 'combating climate change'.
punkt widzenia
volume_up
vantage point {znw.} [fig.]
Przesłanie prezentacji Briana, wszystkie te fantastyczne zdjęcia, brzmi następująco: Punkt widzenia określa ogląd sytuacji.
The lesson of Brian's presentation, in a way -- all those fantastic pictures -- is this really: that vantage point determines everything that you see.
punkt widzenia (ook: mniemanie)
Komórki siatkowe mogą przemieszczać ten punkt widzenia.
And grid cells could move this viewpoint through that space.
Jednocześnie ważne jest, byśmy potrafili zmienić nasz punkt widzenia.
At the same time, it is important to be able to turn the viewpoint around.
Cieszę się, że wówczas przeważył nasz punkt widzenia.
I am pleased that our viewpoint won the day.
punkt widzenia (ook: perspektywa, dystans)
Dzisiaj chciałbym państwu przedstawić oddolny punkt widzenia.
Today I would like to give you the perspective from down on the plains.
Chciałbym wprowadzić do tej debaty punkt widzenia obywatela Północy.
(FI) Madam President, I wish to bring a northern perspective to this debate.
Może pan wzruszyć ramionami, lecz jestem ciekaw, jaki jest pański punkt widzenia w tej kwestii.
You can shrug, but it will be interesting to hear your perspective on this.

Vergelijkbare vertalingen voor "punkt widzenia" in Engels

punkt zelfstandig naamwoord
widzieć werkwoord
widzenie zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "punkt widzenia" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishJednakże talidomid może powodować senność i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4. 8).
However thalidomide may cause somnolence and blurred vision (see section 4.8).
PolishJestem bardzo zadowolony, że Parlament przyjmuje dokładnie ten punkt widzenia.
I am very pleased that that is exactly how the European Parliament sees it.
Polish. ~~~ Wasz punkt widzenia określa wasz ogląd.
The question that you will ask will determine much of the answer that you get.
PolishBez względu na punkt widzenia UE musi współpracować z Rosja i vice versa.
Whatever the approach, the EU needs to cooperate with Russia, and vice versa.
PolishTen punkt widzenia podziela znacząca większość przedstawicieli grup interesu w całej Unii.
This view is also shared by an impressive majority of stakeholders across the Union.
PolishBarack Obama również podziela ten punkt widzenia, mówiąc, że będzie rozmawiał z Iranem.
Mr Obama is also taking this line as he says that he will talk to Iran.
PolishUważamy, iż są zasadne powody, dla których warto wziąć pod uwagę punkt widzenia Parlamentu.
We believe there are good reasons to take Parliament's opinion on board.
PolishUważam, że Parlament Europejski i Rada reprezentują w tej kwestii zbliżony punkt widzenia.
I believe that the European Parliament and the Council share similar views on this matter.
PolishMoim zdaniem, taki właśnie punkt widzenia musi nam przyświecać przy tworzeniu podstaw tej strategii.
This is the approach which I consider must form the basis of this strategy.
PolishTo punkt widzenia odwrotny od tradycyjnego, romantycznego.
This is a reverse view of things from the kind of traditional Romantic view.
PolishPozwolę sobie krótko przedstawić swój punkt widzenia i politykę, którą zamierzam zaproponować.
Allow me to state my firm belief and the policy I intend to propose.
Polish" (Śmiech) Rozumiem ich punkt widzenia, bo zaczynałem jako fizyk jądrowy.
(Laughter) And I can see their point, because I started my career as a theoretical nuclear physicist.
PolishWszyscy mamy własny punkt widzenia, własne zasady, własnych towarzyszy i własne interesy.
We all have our own points of view, our own principles, our own comrades, and also our own interests.
PolishMam dokładnie taki sam punkt widzenia na tę sprawę, jak Pan.
(DE) Madam President, Mr Le Hyaric, I see things in exactly the same way as you do.
PolishPan poseł Sterckx w swoim wystąpieniu zawarł już mój punkt widzenia, ale moim zdaniem jest on wart powtórzenia.
My point has already been made by Mr Sterckx, but I think it bears repetition.
PolishRozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
I can see his point, but disagree with it entirely.
PolishTen punkt widzenia znalazł potwierdzenie w haniebnym filmie Ala Gore'a.
Al Gore's infamous film confirmed that view.
PolishMamy w tej kwestii swój punkt widzenia, lecz Rada Europejska blokowała debatę przez kilka lat.
We have a view on that and the European Council has already been obstructing that debate for a couple of years.
PolishPo pierwsze, mamy następujący punkt widzenia: mamy teraz umowę o najszerszym zakresie na całym świecie.
Firstly, there is the view that goes: we now have an agreement which is the most extensive in the world.
PolishNie tylko odmawiają oni odpowiedzi na alternatywny punkt widzenia, ale nie są nawet w stanie go wysłuchać.
Not only will they not respond to alternative points of view, they cannot even bear to listen to them.