"przypowieść" vertalen - Engels

PL

"przypowieść" in het Engels

PL

przypowieść {vrouwelijk}

volume_up
przypowieść (ook: parabola)
Znowu zaczął przypowieść swoję, i rzekł: Ach
And he took up his parable, and said, Alas, who shall live when God doeth this?
Tę im przypowieść Jezus powiedział; lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił.
This parable spake Jesus unto them: but they understood not what things they were which he spake unto them.
Jako ciernie, gdy się dostaną w rękę pijanego: tak przypowieść jest w ustach głupich.
[As] a thorn that goeth up into the hand of a drunkard, So is a parable in the mouth of fools.
przypowieść (ook: alegoria)

Synoniemen (Pools) voor "przypowieść":

przypowieść

Voorbeeldzinnen voor "przypowieść" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishWystawił mię zaiste na przypowieść ludziom, i jako śmiechowisko przed nimi.
But he hath made me a byword of the people; And they spit in my face.
Polishprzetoż weszło to w przypowieść: Izali i Saul między prorokami?
Therefore it became a proverb, Is Saul also among the prophets?
PolishTomci wam przez przypowieść mówił; ale idzie godzina, gdy już dalej nie przez przypowieści mówić wam będę, ale jawnie o Ojcu moim oznajmię wam.
These things have I spoken unto you in dark sayings: the hour cometh, when I shall no more speak unto you in dark sayings, but shall tell you plainly of the Father.