"przetworzyć" vertalen - Engels

PL

"przetworzyć" in het Engels

PL przetworzyć
volume_up
{werkwoord}

1. algemeen

Postanowiliśmy użyć przetworzony materiał powstały podczas produkcji cementu i stali.
Decided to use recycled content from cement and steel manufacturing. ~~~ There is the inside of our lab.

2. ecologie

Plastics are also hard to recycle.
Postanowiliśmy użyć przetworzony materiał powstały podczas produkcji cementu i stali.
Decided to use recycled content from cement and steel manufacturing. ~~~ There is the inside of our lab.
Istniejące zapasy muszą zostać zlikwidowane lub przetworzone.
Existing stocks must be destroyed or recycled.

Voorbeeldzinnen voor "przetworzyć" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishTeraz mamy rozwiązanie, z użyciem którego możemy przetworzyć odpady rolnicze na opał.
But now we have a way that's using an agricultural waste material to create a cooking fuel.
PolishMogliśmy je udostępnić, gdyby były w formie cyfrowej, ale nie wiedzieliśmy, jak je przetworzyć do tej formy.
We could get it to people, if they're digitized, but we didn't know how to quite get them digitized.
PolishSama czarna dziura nie jest widoczna, ale można przetworzyć jej energie grawitacyjną w światło widoczne.
So, you can't see the black hole itself, but you can convert the gravitational energy of the black hole into the light we see.
PolishJeśli potrafisz gotować, nic ci nie może się stać, bo gdzie nie pójdziesz to znajdziesz coś co będziesz mógł przetworzyć na jedzenie.
If you can cook, nothing can happen to you, because whatever you find, you will try to transform it.
PolishPonieważ trzeba przetworzyć ogromną ilość informacji, wciąż jeszcze trwają prace związane z przejściem ze starej wersji na nową wersję rejestru.
Given the huge amount of information to be treated, the transition from the old to the new version of the register is still ongoing.
PolishOdpowiadało by to około 50 MB danych, co jest niewielką ilością, w porównaniu z tym ile obecnie przetworzyć może zwykłe przenośne urządzenie.
That would correspond to about 50 megabytes of data, which is small when you think about the data we can handle today just on normal mobile devices.
PolishDla porównania, podczas gdy analityk może przetworzyć 40 próbek dziennie, szczur może przetworzyć tę samą liczbę próbek w ciągu zaledwie 7 minut.
Just as an indication, whereas a microscopist can process 40 samples in a day, a rat can process the same amount of samples in seven minutes only.
PolishI dokładnie jak z sygnałami, które wysyłamy i odbieramy na ziemi, możemy przetworzyć sygnały odebrane z kosmosu na dźwięk używając prostych, analogowych technik.
And just like the signals that we send and receive here on Earth, we can convert these transmissions into sound using simple analog techniques.
PolishPoprzez proces udoskonalania, prób, błędów i wielu testów próbowałem przetworzyć ten skomplikowany koncept miasta statutowego na coś znacznie łatwiejszego.
Through a process of refinement, trial and error, a lot of user testing, I tried to boil this complicated concept of charter city down to the bare essentials.
PolishAustriacka korporacja BEGAS planuje budowę w Heiligenkreuz, zaledwie kilkaset metrów od granicy z Węgrami, spalarni śmieci pozwalającej przetworzyć 325 tysięcy ton odpadów.
The Austrian BEGAS corporation is planning to construct a 325 000-tonne-capacity waste incinerator just a few hundred metres from the Hungarian border, at Heiligenkreuz.