"przepisać" vertalen - Engels

PL

"przepisać" in het Engels

volume_up
przepisać {perf. ww.}

PL przepisać
volume_up
{perfectief werkwoord}

przepisać (ook: wypisać)
Każdy kraj musi przepisać sobie taką formę zarządzania, jakiej potrzebuje.
Each country must prescribe the form of governance that it needs.
To znaczy, że lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku, jeśli jest to konieczne.
This means that your doctor can prescribe a lower dose for you if necessary.
Lekarz może również przepisać Agopton w następujących wskazaniach:
Your doctor may prescribe Agopton for the following indications:
zostanie przepisany przez filtr następująco:.
is rewritten by a filter to look like:
W związku z tym, adresy celu i ścieżki powinny odzwierciedlać docelowy, przepisany format adresu URL.
As a result, your goal and funnel URLs should reflect the final, rewritten format of the URL.

Synoniemen (Pools) voor "przepisać":

przepisać

Voorbeeldzinnen voor "przepisać" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishW razie występowania zaburzeń nerek lekarz może przepisać inną dawkę.
Your doctor may use a different dose if you have problems with your kidneys.
Polishjeśli występują problemy z wątrobą, lekarz może przepisać mniejszą niż zazwyczaj podawaną
If you have liver problems, you may be prescribed a lower dose of Ventavis than for other
PolishLekarz powinien przepisać pacjentce dodatkowo inny lek przeciwbakteryjny do stosowania
For the treatment of mild to moderate infections of the female upper genital tract your doctor
PolishLekarz powinien przepisać najmniejszą dawkę leku Viani Evohaler, która będzie najlepiej kontrolowała objawy astmy.
If your symptoms are well controlled using Viani Evohaler twice daily, your doctor may decide to reduce your dose to once daily.
PolishW przypadkach, gdy konieczne jest uzyskanie szybszej odpowiedzi na leczenie, lekarz może przepisać dawkę 160 mg w tygodniu 0 (4 zy
The usual dose regimen for Crohn's disease is 80 mg at week 0 and followed by 40 mg every other week starting at week 2.
PolishJeśli nie ma pewności, że dziecko jest zdolne do połknięcia tabletki produktu Kaletra, należy przepisać produkt Kaletra roztwór doustny.
If a child is unable to reliably swallow a Kaletra tablet, Kaletra oral solution formulation should be prescribed.
PolishLekarz powinien przepisać lek Cholestagel tylko wówczas, gdy stosowanie diety ubogiej w tłuszcze i cholesterol nie było wystarczająco skuteczne.
Your doctor should only give you Cholestagel if a diet low in fat and cholesterol did not work well enough on its own.
Polishprzepisać coś na kogoś
Polishprzepisać coś na kogoś
PolishLekarz może również przepisać Agopton w innych wskazaniach lub w innych postaciach leku, innych od opisanych w tej ulotce dla pacjenta.
Your doctor may have prescribed Agopton for another indication or with a dose different from that which is written in this information leaflet.
PolishLekarz może również przepisać Agopton w innych wskazaniach lub w innych postaciach leku, różnych od opisanych w tej ulotce dla pacjenta.
Your doctor may have prescribed Agopton for another indication or with a dose different from that which is written in this information leaflet.
Polishprzepisać na maszynie
Polishprzepisać na maszynie
Polishnastępnie 40 mg co drugi tydzień począwszy od 2. tygodnia.W przypadkach, gdy konieczne jest uzyskanie szybszej odpowiedzi na leczenie, lekarz może przepisać dawkę 160 mg w tygodniu 0 (4 zy
r ge a single dose.The usual dose regimen for Crohn’s disease is 80 mg at week 0 and followed by 40 mg every other week starting at week 2.
PolishJeśli ciśnienie krwi zwiększa się, lekarz prowadzący może przepisać leki obniżające ciśnienie lub podwyższyć dawki już przyjmowanych leków obniżających ciśnienie krwi.
If your blood pressure rises, your doctor may give you medicines to reduce your blood pressure or increase the dosage of your existing blood pressure lowering medication.
PolishJeżeli pacjent wymaga leku w dawkach, których podanie nie jest możliwe z zastosowaniem preparatu Viani, należy mu przepisać odpowiednie dawki beta- agonisty i (lub) kortykosteroidu.
If an individual patient should require dosages outside the recommended regimen, appropriate doses of beta-agonist and/ or corticosteroid should be prescribed.
PolishJeżeli pacjent wymaga leku w dawkach, których podanie nie jest możliwe z zastosowaniem preparatu Seretide, należy mu przepisać odpowiednie dawki beta - agonisty i (lub) kortykosteroidu.
If an individual patient should require dosages outside the recommended regimen, appropriate doses of beta-agonist and/ or corticosteroid should be prescribed.
PolishNp. w Ticketmasterze musimy przepisać te ciągi zniekształconych znaków, by powstrzymać koników przed napisaniem programu pozwalającego im na zakup milionów biletów, po dwa naraz.
So for example, in the case of Ticketmaster, the reason you have to type these distorted characters is to prevent scalpers from writing a program that can buy millions of tickets, two at a time.