"przemodelować" vertalen - Engels

PL

"przemodelować" in het Engels

PL przemodelować
volume_up
{perfectief werkwoord}

Voorbeeldzinnen voor "przemodelować" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishPrzemodelować swoją pracę, miłość, zabawę, przyjaźnie i rodzicielstwo.
Re-crafting your work, your love, your play, your friendship, your parenting.
PolishDlatego właśnie powinniśmy przemodelować traktat, w którym powinien znaleźć się specjalny zapis, że taki stan spraw nie jest słuszny.
That is why we should have re-designed the treaty: to have it specifically laid down that such a state of affairs cannot be right.
PolishUnia będzie musiała przemodelować tę operację. Kwestia ta będzie musiała zostać omówiona przez ministrów spraw zagranicznych w trakcie posiedzenia Rady 10 listopada.
The Union will have to re-engineer this operation, and the foreign affairs ministers will have to debate it at the Council of 10 November.