"przemienić" vertalen - Engels

PL

"przemienić" in het Engels

PL przemienić
volume_up
{werkwoord}

1. algemeen

Najbardziej skrajnym przykładem jest to, że w pewnych przypadkach ból we właściwych okolicznościach może się przemienić w przyjemność.
The most extreme example of this is that in some cases, pain under the right circumstances can transform into pleasure.
But today I have been transformed.
Odnosząc się do bardziej konkretnego aspektu, nasze wschodnie sąsiedztwo musi z obszaru objętego rywalizacją przemienić się w obszar wspólnych strategii i wspólnych projektów.
On a more concrete point, we must transform our eastern neighbourhood from an area of rivalries into an area of common strategies and common projects.

2. "w"

volume_up
to transmute {ov.ww.} (into sth)

3. "w kogoś/coś"

volume_up
to transmogrify {ww.} (into sb/sth)

Voorbeeldzinnen voor "przemienić" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishMamy jednak niecodzienną okazję, aby przemienić ten kryzys w szansę.
However, we have a unique opportunity to turn the crisis into an opportunity.
PolishNie da się ich przemienić w nowych Europejczyków, stosując odrobinę kulturowego gwiezdnego pyłu.
You cannot turn them into new Europeans by the application of a little cultural stardust.
PolishCo dzień modlę się, by politycy, dyplomaci i pomoc humanitarna mogli przemienić konflikt w pokój a zagrożenie w nadzieję.
Every day I hope that politicians, diplomats, development workers can turn conflict into peace and threat into hope.
PolishKomisja i państwa członkowskie muszą jednak dołożyć starań, aby przemienić branżę kultury i branżę twórczą w kluczowe sektory gospodarki europejskiej.
However, the Commission and Member States must step up their efforts to turn the cultural and creative industries into a core sector of the European economy.