"poznawać" vertalen - Engels

PL

"poznawać" in het Engels

volume_up
poznawać {imperf. ww.}

PL poznawać
volume_up
{imperfectief werkwoord}

poznawać (ook: poznać)
Nauczyliśmy się żyć razem i poznawać się nawzajem.
And we learn to live together and to get to know one another.
I don't want to get to know him.
Powinniśmy również poznawać kulturę innych krajów oraz najważniejsze postaci z różnych dziedzin kultury europejskiej.
It is also appropriate for us to get to know the culture of other countries and the great European cultural figures in the various cultural fields.
poznawać (ook: poznać, rozpoznawać, rozpoznać)
volume_up
to recognise {ww.} [Br. Eng.] (identify)
Jeden z nich dotyczy faktu, że poznajemy sposób działania partii politycznych, co zapewnia element myśli politycznej w naszej dyskusji.
One is that now we recognise how the political institutions operate, an element of thought comes into our discussion.
Każdy z nas na tej sali wie, że prawdziwą demokrację poznaje się po tym, jak traktuje ona swoje mniejszości.
All of us in this Chamber know that a true democracy can be recognised by the way it treats its minorities.
Znak dziedzictwa europejskiego jest dla ludzi narzędziem bliższego poznania innych, odnajdywania elementów i poznawania osób i nurtów symbolizujących europejski gmach.
The European Heritage Label is a means for people to find out more about others, to find those things and recognise personalities and movements that symbolise the building of Europe.
To owoc miłości naszego zespołu, mamy nadzieję, że zainspiruje dzieci do poznawania wszechświata.
It's a labor of love for us and our small team, and we really hope it will inspire kids to explore and learn about the universe.
Pobierz klient Origin na komputer PC, aby móc grać z dowolnego komputera, rzucać wyzwania znajomym, poznawać ciekawe nowe gry oraz kontaktować się ze społecznością graczy w Origin.
Download Origin for PC to play anywhere, challenge friends, explore exciting new games, and stay connected to the Origin community.
poznawać (ook: poznać, zastać, zastawać, odkrywać)
Znak dziedzictwa europejskiego jest dla ludzi narzędziem bliższego poznania innych, odnajdywania elementów i poznawania osób i nurtów symbolizujących europejski gmach.
The European Heritage Label is a means for people to find out more about others, to find those things and recognise personalities and movements that symbolise the building of Europe.
Nauczyliśmy się żyć razem i poznawać się nawzajem.
And we learn to live together and to get to know one another.
Ale dzięki nim odnajdujemy planety oraz poznajemy ich wielkość.
But we learn a lot from that: not only that there is a planet there, but we also learn its size.
Ale aby osiągnąć przyszłość Madariagi, musimy nauczyć się poznawać siebie nawzajem, swoje historie, ponieważ tylko wtedy możemy zbudować wspólną przyszłość.
But to get to Madariaga's future we must learn to know each other, each other's pasts, because only then can we build a future together.

Synoniemen (Pools) voor "poznawać":

poznawać

Voorbeeldzinnen voor "poznawać" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishAle to nie jest prezentacja produktu Nie chcę poznawać wszystkich szczegółow tego produktu.
I don't want to know all the ins and outs, and the gazuntas and the yaddas and stuff.
PolishTe rzeczy też są potrzebne, ale zaczynamy poznawać ich ograniczenia.
We need those things too, but we're also bumping up against their limits.
PolishWydaje mi się, że powinniśmy poznawać też rezultaty, tzn. konkretny wynik tego głosowania.
I think we should also be given the results, by which I mean the particular result of this vote.
PolishMianowicie: "Dlaczego tak łatwo poznawać umysły innych?"
And that problem is, "How is it so easy to know other minds?"
Polish. ~~~ Leczyło go ze strachu przed lataniem i pozwalało poznawać kobiety.
He said that it calmed him down, it relaxed him, it took away his fear of flying and helped him meet chicks.
PolishTak naprawdę jest to bardzo głęboka, potężna i fundamentalna idea, której efekty dopiero zaczeliśmy poznawać.
It's really a very deep, very powerful, very fundamental idea, whose effects we've only just begun to see.
PolishChcemy tworzyć własną tożsamość, otworzyć dialog, by dzielić się naszymi ideami i poznawać wasze.
We want to build our own identities, our own fabric, create an open dialogue so that we share our ideas and share yours with us.
PolishTak więc dzisiaj chciałabym opowiedzieć o trochę innym sposobie w jaki można podróżować by poznawać innych ludzi. ~~~ Ponieważ nie można zwiedzić całego świata w tym samym czasie.
So basically what I'd like to talk about today is a way for people to travel, to meet people in a different way than -- because you can't travel all over the world at the same time.