"posuwać się" vertalen - Engels

PL

"posuwać się" in het Engels

volume_up
posuwać się {wed. imperf. ww.}

PL posuwać się
volume_up
{wederkerend werkwoord}

posuwać się (ook: odjechać, odjeżdżać, minąć, mijać)
Myślę, że są to wyraźne sygnały, które pozwalają nam w sposób pozytywny posuwać się naprzód.
I think these are clear signals which enable us to move forward in a positive way.
W taki właśnie sposób należy działać, by projekt europejski mógł on posuwać się naprzód.
This is how the European project must move forward.
Dlatego też potrzebujemy poświęcić szczególną uwagę temu, jak możemy posuwać się do przodu w celowy sposób.
We need, therefore, to give specific thought to how we can move forwards in a targeted way.
posuwać się (ook: posunąć się)
Sądzę, że będziemy musieli posuwać się naprzód stopniowo, ale jestem zdecydowaną zwolenniczką postępu w odniesieniu do zielonego funduszu.
I think we will have to progress gradually, but we are very much in favour of progressing on the green fund.
Musimy posuwać się naprzód, ale widzę, że mamy do czynienia z niezwykle absurdalną inflacją głosowań imiennych.
Mr President, we do need to make progress, but I see that there has been the most absurd inflation of roll-call votes.

Vergelijkbare vertalingen voor "posuwać się" in Engels

posuwać werkwoord
English
się voornaamwoord

Voorbeeldzinnen voor "posuwać się" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishUważam, że niekoniecznie należy posuwać się dalej, niż już to uczyniliśmy.
I am not necessarily committed to moving further than we have done so already.
PolishMam nadzieję, że prace w tym względzie będą posuwać się bardzo dynamicznie w nadchodzących miesiącach.
I hope that we will be pushing this quite aggressively during the coming months.
PolishMusimy posuwać się naprzód. Od tego zależy też członkostwo Turcji w UE.
We must forge ahead; the future of Turkey's membership of the EU is also riding on this issue.
PolishNapotkały one początkowo na trudności, ale proces ruszył i chcemy teraz posuwać się naprzód.
These started with a difficult moment, but the process is launched and now we want to go forward.
PolishZaczniemy od wysokich i będziemy posuwać się dalej.
There's a real bond that develops between this old man and these pigeons.
PolishJednakże proces ten musi posuwać się do przodu mimo rozczarowań, z jakimi niekiedy się wiąże.
However, it is a process that must be moved forward despite the disappointments that it sometimes involves.
PolishNiemniej jednak możemy za każdym razem posuwać się o krok do przodu.
Nonetheless, we can but proceed one step at a time.
PolishJednak nie wolno nam również posuwać się do drugiego ekstremum.
However, we must not go to the other extreme, either.
PolishUważam, że dla plantatorów jest to bardzo interesująca propozycja i nie widzę powodu, aby posuwać się dalej.
I think this is a very interesting offer for the growers and I do not see any need to go further.
PolishEuropa musi posuwać się naprzód, nie może wciąż stać w miejscu.
Europe must go forward; Europe cannot stand still.
PolishJak wskazałam w moich uwagach wstępnych, bardzo staramy się posuwać naprzód w promowaniu praw człowieka.
As I said in my introductory remarks, we are trying very hard to go forward on the path of promoting human rights.
PolishJest to jeden z trzech priorytetów polityki na rzecz młodzieży dla francuskiej prezydencji, tak więc będziemy się posuwać naprzód.
This is one of three priorities for the youth area under the French Presidency, so we will take some steps forward.
PolishUstaliłam minimalny wiek na 2000 lat, bo chciałam zacząć od tak zwanego roku zerowego i posuwać się dalej w przeszłość.
I selected 2,000 years as my minimum age because I wanted to start at what we consider to be year zero and work backward from there.
PolishNikt nie kwestionuje prawa do strajku, lecz nie można posuwać się do tego, aby zagrażać konkurencyjności usługodawców.
No one questions the right to strike, but this must not be allowed to go so far as to endanger the competitiveness of the service providers.
PolishCzy możemy szybciej posuwać się naprzód?
PolishDajcie mi projektanckie wyzwanie, przeszkodę w procesie podtrzymywania środowiska naturalnego,która nie pozwala wam posuwać się dalej bez naruszania równowagi ekologicznej.
Give me a design challenge, sustainability speed bump, that's keeping you from being sustainable.
Polishposuwać się do
Polishposuwać się w latach
PolishOczywiście jest zbyt wcześnie, aby komentować tę ostatnią rundę rozmów, mamy jednak nadzieję, że obie strony będą konstruktywnie posuwać się do przodu.
It is, of course, too early to comment on this recent round of talks, but we hope that both sides will proceed in a constructive manner.
Polishposuwać się do przodu