"podpisywać" vertalen - Engels

PL

"podpisywać" in het Engels

volume_up
podpisywać {imperf. ww.}

PL podpisywać
volume_up
[podpisuję|podpisywałbym] {imperfectief werkwoord}

W czwartek i piątek można podpisywać listę obecności.
On Thursday and Friday, you will be able to sign the attendance register.
Nie wystarcza nie podpisywać umów o łowiskach.
It is not enough to simply not sign fisheries agreements.
Zatem, panie prezydencie Klaus, proszę się nie poddawać; jeśli nie spełnią pana oczekiwań, proszę nie podpisywać traktatu.
So, hang on, President Klaus; if they do not give you what you want, do not sign the thing.
podpisywać (ook: podpisać)
podpisywać (ook: podpisać)
volume_up
to subscribe {ww.} [form.]
Przede wszystkim jest to pogląd niegodziwy i nie podpisuję się pod nim.
Above all, that is a mean-spirited view and one to which I do not subscribe.
Jako przewodniczący Komisji Europejskiej podpisuję się pod zasadami określonymi w przyjętym właśnie rozporządzeniu.
As President of the European Commission, I will subscribe to the principles laid down in the resolution you have just adopted.
Jeżeli mówimy o konieczności demokracji, praw człowieka, tolerancji i wolności słowa, podpisuję się pod tym.
If we are talking about the necessity of democracy, human rights, tolerance and freedom of speech, I subscribe to it all.

Synoniemen (Pools) voor "podpisywać":

podpisywać

Voorbeeldzinnen voor "podpisywać" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishKraje afrykańskie mają prawo podpisywać umowy o partnerstwie również z Chinami.
African countries have the right to make partnership agreements with the Chinese too.
PolishTeraz zaczęli się podpisywać.
Now they have started writing their signature.
PolishW Kopenhadze nie warto podpisywać porozumienia, które nie będzie proporcjonalnie dzieliło obciążeń związanych z ograniczeniami emisji CO2 na świecie.
In Copenhagen, it will not be worth signing an understanding in which the burdens associated with limiting CO2 emissions are not spread proportionally on a world scale.
PolishNie ma dyskusji co do tego, że należy walczyć z terroryzmem, ale dyskusja dotyczy tego, w jaki sposób i jakie porozumienia należy podpisywać w tej sprawie z Amerykanami.
It is indisputable that we should fight terrorism, but the discussion is about how this should be done, and what kind of agreements should be signed with the Americans on this.
PolishTreść dokumentu, który będziemy dziś podpisywać jest wynikiem negocjacji między różnymi instytucjami europejskimi, które zakończyły się porozumieniem już przy pierwszym czytaniu.
The text of the regulation we shall be signing today is the result of negotiations between the European institutions which were brought to a successful conclusion at first reading.