"opakowanie" vertalen - Engels

PL

"opakowanie" in het Engels

volume_up
opakować {perf. ww.}

PL opakowanie
volume_up
{onzijdig}

opakowanie
Przed użyciem preparatu należy sprawdzić opakowanie oraz poziom radioaktywności.
Before use, packaging and radioactivity should be checked.
Więc marki są innowacyjne, a opakowanie z pewnością jest bardzo prowokujące.
Some brands are aspirational, and certainly the packaging is incredibly provocative.
Na zakończenie opakowanie należy zamknąć pozostałą naklejką.
All breath samples containers should be placed back into the original packaging.
opakowanie (ook: spokój, chłód, oziębłość)
opakowanie
volume_up
wrapper {znw.} (of package)
Każde opakowanie z lekiem Xolair zawiera jedną ampułko- strzykawkę, pakowaną oddzielnie w plastikową torebkę.
Each Xolair pack contains a pre-filled syringe individually sealed in a plastic wrapper.
Advagraf 0, 5 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu (30, 50 szt. w opakowaniu z folii aluminiowej)
Advagraf 0.5 mg Prolonged-Release Capsules (30, 50 Aluminium Wrapper)
Advagraf 1 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu (30, 50, 60, 100 szt. w opakowaniu z folii aluminiowej)
Advagraf 1 mg Prolonged-Release Capsules (30, 50, 60, 100 Aluminium Wrapper)
opakowanie
Usunąć opakowanie z igły z żółtą nasadką.
Take the injection needle with the yellow mark and remove the wrapping.
Ampułko- strzykawki są dostępne w opakowaniach typu blister lub bez opakowań typu blister.
The syringes are provided either with or without a blister wrapping.
Ampułko- strzykawki są dostępne z lub bez automatycznego zabezpieczenia igły oraz w opakowaniach typu blister lub bez opakowań typu blister.
The syringes are provided either with or without an automatic needle guard or blister wrapping.

Synoniemen (Pools) voor "opakować":

opakować

Voorbeeldzinnen voor "opakowanie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishOpakowanie zbiorcze zawierające 5 opakowań po 10 ampułko- strzykawek bez igły.
Multipack presentation of 5 packs of 10 pre-filled syringes without needles.
PolishOpakowanie zawiera 1 wstrzykiwacz półautomatyczny i 14 igieł do wstrzykiwań.
It is supplied in packs of 1 pre-filled pen and 14 needles for administration.
PolishO ile to możliwe, zgłaszając się do lekarza należy zabrać ze sobą opakowanie leku.
If possible, take your tablets or the box with you to show the doctor or pharmacist.
PolishZawsze należy ze sobą zabrać opakowanie zewnętrzne leku, nawet jeśli jest ono puste.
Always take the outer carton or the vial of medicine with you, even if it is empty.
PolishZewnętrzne opakowanie to ołowiowy pojemnik wyłożony wewnątrz materiałem syntetycznym.
The outer container is a lead container lined with synthetic material inside.
PolishOpakowanie zawiera 1 wstrzykiwacz półautomatyczny i 5 igieł do wstrzykiwań.
It is supplied in packs of 1 pre-filled pen and 5 needles for administration.
PolishOpakowanie zawiera 1 wstrzykiwacz półautomatyczny i 7 igieł do wstrzykiwań.
It is supplied in packs of 1 pre-filled pen and 7 needles for administration.
Polishx 10 ml Opakowanie zbiorcze i pojedyncze fiolki nie są przeznaczone do sprzedaży.
x 10 ml This is part of a multipack and not for sale of individual vials
PolishNależy zawsze mieć przy sobie opakowanie zewnętrzne leku, nawet jeśli jest ono puste.
Always have the outer carton of the medicine with you, even if it is empty.
PolishNależy mieć ze sobą opakowanie leku aby łatwo opisać jaki lek został przyjęty.
Keep the medicine container with you so that you can easily describe what you have taken.
PolishOpakowanie zbiorcze zawierające 2 opakowania po 90 tabletek powlekanych.
Component of a multipack comprising 2 packs, each containing 90 film-coated tablets
PolishPo zmieszaniu 1 fiolki zawiesiny z 1 fiolką emulsji powstaje opakowanie wielodawkowe.
The suspension and emulsion vials once mixed form a multidose container.
PolishOpakowanie zbiorcze zawierające 2 opakowania, po 90 tabletek powlekanych każde.
Multipack comprising 2 packs, each containing 90 film-coated tablets
PolishOpakowanie zbiorcze składające się z 2 opakowań po 5 ampułko- strzykawek w każdym.
Multipack comprising 2 packs, each containing 5 pre-filled syringes.
PolishOpakowanie kartonowe zawierające 1, 2 lub 10 blistrów, z których każdy zawiera 3 pipetki.
Cardboard carton containing 1, 2 or 10 blisters each containing 3 pipettes.
Polish3- miesięczne opakowanie zbiorcze zawierające 45 (3x15) fiolek z proszkiem i 45 (3x15)
3-month multipack containing 45 (3x15) vials with powder and 45 (3x15) pre-filled syringes
PolishOpakowanie zbiorcze zawierające 3 opakowania zawierające po 30 tabletek powlekanych
Multipack containing 3 packs each containing 30 film-coated tablets
PolishOpakowanie zawiera 1 lub 4 fiolki z 250 mikrogramami lub 500 mikrogramami romiplostymu.
Carton containing 1 or 4 vials of either 250 micrograms or 500 micrograms of romiplostim.
PolishZawsze należy ze sobą zabrać opakowanie zewnętrzne leku, nawet jeśli jest ono puste.
Always take the outer carton or the pre-filled pen of medicine with you, even if it is empty.
Polishx (1 x 10 ml) Opakowanie zbiorcze i pojedyncze fiolki nie są przeznaczone do sprzedaży.
x (1 x 10 ml) This is a multipack and not for sale of individual vials