"nośnik" vertalen - Engels

PL

"nośnik" in het Engels

EN
PL

nośnik {mannelijk}

volume_up
1. IT
nośnik
Zrobione są z informacji i mogą być przenoszone przez jakikolwiek fizyczny nośnik.
They're made of information, and can be carried in any physical medium.
thin-film magnetic medium
Do skonstruowania komputera potrzeba również energii i co najważniejsze, stworzenia nośnika na którym gromadzilibyśmy odkrywaną wiedzę.
We also need energy to make the computer, and most important, to make the media in effect onto which we record the knowledge that we discover.

Synoniemen (Pools) voor "nośnik":

nośnik

Voorbeeldzinnen voor "nośnik" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishJeśli chodzi o resztę, to uważam, że film stanowi najlepszy nośnik różnorodności kulturowej.
For the rest, I believe that film is the best vehicle for cultural diversity.
PolishPłynny sorbitol nie krystalizujący Parafina ciekła Semolina (na etykiecie określona jako nośnik)
Liquid sorbitol, non-crystallising Liquid paraffin Semolinea (declared on labelling as carrier)
PolishJeżeli mamy już nośnik, to jak wsiadanie do samochodu.
So if you have a container, it's like getting in your car.
PolishPostanowiliśmy wynaleźć na nowo elektrochemiczny silnik, ogniwo paliwowe oraz wodór jako nośnik energii.
So we embarked upon the reinvention around an electrochemical engine, the fuel cell, hydrogen as the energy carrier.
PolishDziałanie preparatu Yttriga jest uzależnione od rodzaju leku używanego jako nośnik, oznakowanego radioaktywnie preparatem Yttriga.
The effect of Yttriga depends on the nature of the carrier medicine that is radiolabelled with Yttriga.
PolishSemolina jest zastosowana jako nośnik.
PolishNośnik olejowy (pochodzenia roślinnego)
PolishNośnik ten występuje na błonach komórkowych niemal wszystkich komórek i może odpowiadać za dużą objętość dystrybucji rybawiryny.
This type of transporter is present on virtually all cell types and may account for the high volume of distribution of ribavirin.
PolishTo nośnik grawitacji.
Polishwyjmowalny nośnik danych
PolishTrójkrzemian magnezu (Sepiolite) (określany jako nośnik) Mączka pszenna (określana jako nośnik) Celuloza hydroksypropylowa Proszek z soi beztłuszczowy
Magnesium trisilicate (sepiolite) (declared on labelling as carrier) Wheat feed flour Hydroxypropyl cellulose Non-fat soyabean powder
PolishPreparat zawiera cyklezonid podawany w postaci odmierzonych dawek pod ciśnieniem za pomocą inhalatora zawierającego jako nośnik etanolowy roztwór hydrofluoroalkanu - 134A.
The product contains ciclesonide which is delivered by a pressurized metered dose inhaler containing ethanolic hydrofluoroalkane-134A as a propellant.
PolishOxyglobin jest opartym na hemoglobinie roztworem służącym jako nośnik tlenu, podwyższającym osoczowe i całkowite stężenie hemoglobiny i w ten sposób zwiększającym zawartość tlenu we krwi tętniczej.
Oxyglobin is a haemoglobin-based oxygen carrying fluid that increases plasma and total haemoglobin concentrations and thus increases arterial oxygen content.
PolishZ molarnego punktu widzenia fenyloacetyloglutamina jest porównywalna z mocznikiem (każdy związek zawiera 2 mole azotu) i dlatego stanowi alternatywny nośnik do wydalania nadmiaru azotu.
On a molar basis, phenylacetylglutamine is comparable to urea (each containing 2 moles of nitrogen) and therefore provides an alternate vehicle for waste nitrogen excretion.