"niewytłumaczalny" vertalen - Engels

PL

"niewytłumaczalny" in het Engels

PL

niewytłumaczalny {bijvoeglijk naamwoord mannelijk}

volume_up
1. algemeen
niewytłumaczalny
Ten niewytłumaczalny i potworny czyn nie może pozostać niezauważony przez instytucje europejskie.
This is an inexplicable and extremely serious act, which cannot and must not go unnoticed by the European institutions.
This was inexplicable!
That is inexplicable.
niewytłumaczalny
2. "błąd, powód"

Synoniemen (Pools) voor "niewytłumaczalny":

niewytłumaczalny

Voorbeeldzinnen voor "niewytłumaczalny" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishW przypadku skandalu w sprawie wydatków posłów, który ogarnął Izbę Gmin, w niewytłumaczalny sposób zaginęły dokumenty rejestrujące wydatki tylko jednego posła.
In the MPs expenses scandal now engulfing the House of Commons, only one MP's expense records have unaccountably gone missing.
PolishMimo to, w sposób niewytłumaczalny, dajemy im fory jako krajom rozwijającym się, a w konsekwencji akceptujemy ich niższe standardy i mniej poważne zobowiązania.
Yet, inexplicably, we give them a free ride as developing countries and in consequence accept lower standards and commitments from them.