"metabolizować" vertalen - Engels

PL

"metabolizować" in het Engels

PL metabolizować
volume_up
{imperfectief werkwoord}

metabolizować
Nie wydaje się, aby podawany przezskórnie fentanyl był metabolizowany w skórze.
Skin does not appear to metabolize fentanyl delivered transdermally.
Hydrochlorotiazyd nie jest metabolizowany, ale zostaje szybko wydalony przez nerki.
Hydrochlorothiazide is not metabolized but is eliminated rapidly by the kidneys.
Niewydolność wątroby Paliperydon nie jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie.
Hepatic Impairment Paliperidone is not extensively metabolized in the liver.