"mądry" vertalen - Engels

PL

"mądry" in het Engels

PL

mądry {bijvoeglijk naamwoord mannelijk}

volume_up
No dalej, Hodgins, jesteś mądry, jesteś mądrym facetem.
Oh, come on, Hodgins, hey, you're a smart guy, you're a smart guy.
How can somebody like that make you feel smart?
Dzięki niemu czułem się mądry; czułem też, że on jest mądry.
He made me feel he was smart.
Król mądry rozprasza niezbożnych, i przywodzi na nich pomstę.
A wise king winnoweth the wicked, And bringeth the [threshing] -wheel over them.
Ten mądry człowiek odpowiedział: "Celem Bhutanu nie jest tworzenie szczęścia.
And he's a very wise man, and he said, "Listen, Bhutan's goal is not to create happiness.
Syn mądry uwesela ojca; ale głupi człowiek lekce waży matkę swoję.
A wise son maketh a glad father; But a foolish man despiseth his mother.
Potrzebna jest zatem - tutaj zwracam się do pana, Panie Komisarzu - rozważna polityka i mądra troska o europejskie stocznie.
What we need, then - and here I am addressing you, Commissioner - is a prudent policy and sagacious concern for European shipyards.
mądry
Tak naprawdę nie ma znaczenia, który mędrzec powiedział to pierwszy, ponieważ jest to mądra i wciąż aktualna rada.
But the truth is it doesn't really matter which sage said it first, because it's still sage advice, even today.
Jestem taki mądry." ~~~ Patrzysz za siebie i widzisz wielkie zniszczenie.
I'm so clever," and you look behind you, and there's destruction all around you.
(Śmiech) A to jest bardzo mądry facet, czyż nie? ~~~ (Śmiech)
(Laughter) And that's a quite clever guy, huh? (Laughter)
Po czym odwrócił się do mnie i powiedział: "Carne, musisz być bardzo mądry, żeby zostać dyplomatą".
And he turned to me, and he said, "Carne, you have to be very clever to be a diplomat."

Voorbeeldzinnen voor "mądry" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishJeżeli tak się stanie, będzie to oznaczać, że zainwestowaliśmy środki w mądry sposób.
If this is the case, we will have invested the money wisely.
PolishSprawozdanie w bardzo mądry sposób opowiada się na podejściem konstruktywnym.
The report wisely opts for a constructive approach.
PolishJest to miły i mądry kolega, ale w większości rzeczy się myli, a w tej kwestii jest całkowicie w błędzie.
He is a pleasant and able colleague, but he is wrong about most things, and he is totally wrong in this case.
PolishMam nadzieję na otwarty i bezpośredni dialog, który pozwoli nam przyjąć rozsądny i mądry budżet na rok 2011.
I am hoping for open and direct dialogue which will allow us to adopt a reasonable and sensible budget for 2011.
PolishSyn mądry rozwesela ojca: ale syn głupi smutkiem jest matki swojej.
PolishPolak mądry po szkodzie
to close the stable door after the horse has bolted
PolishJak taki człowiek jak on sprawiał, że czułem się mądry?
Polishbądź tu mądry i pisz wiersze
Polishbądź mądry i pisz wiersze
PolishAle Jonatan, stryj Dawidowy, był radcą, mąż mądry, i nauczony; ten, i Jehijel, syn Chachmonowy, był z synami królewskimi.
Also Jonathan, David's uncle, was a counsellor, a man of understanding, and a scribe: and Jehiel the son of Hachmoni was with the king's sons:
Polishmądry Polak po szkodzie
Polishmądry po szkodzie