"mądra" vertalen - Engels

PL

"mądra" in het Engels

EN
PL

mądra {bijvoeglijk naamwoord vrouwelijk}

volume_up
Dlatego moim zdaniem ta decyzja była niezwykle mądra i demokratyczna.
It therefore seems to me that this decision was extremely wise and democratic.
Powinna pani wiedzieć, że mądra kobieta potrafi przyznać, że się pomyliła.
You should know that it takes a wise woman to recognise that she was wrong.
Osoba mądra wie, jak improwizować, tak jak Luke wiedział, gdy zmył ponownie podłogę.
A wise person knows how to improvise, as Luke did when he re-washed the floor.

Voorbeeldzinnen voor "mądra" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishCo się tyczy produktów kultury, VAT na książki wynosi 5,5% - bardzo mądra decyzja.
With regard to cultural products, VAT on books - and this is a very good decision - is 5.5%.
PolishPotrzebna jest mądra polityka, pozwalająca zachować przemysłowy charakter Europy.
What is needed is a judicious policy which will allow Europe to retain its industrial character.
PolishAutorka z Lipska napisała lekką, ciekawą i mądrą książkę.
The Leipzig author has written a light, cunning and shrewd novel.
PolishStarszyzna dała mi dobrą i mądrą radę.
What the poor thought was important would be reflected in the college."
PolishKulturalną kobietę...... i mądrą.
PolishPo drugie nasza zgoda na podjęcie działań przeciwko terroryzmowi podjęta tu, w Parlamencie, jest mądra, słuszna i pilnie potrzebna.
Secondly, the fact that we have agreed on taking action against terrorism here in Parliament is prudent, right and urgently necessary.
PolishW tej kwestii musimy wdrożyć mądrą politykę gospodarczą i odbudowy oraz konsekwentnie realizować to, o czym zdecydowaliśmy w tej Izbie.
In that regard, we need to implement a prudent economic and reconstruction policy, and we must consistently push on with what we have decided in this House.
PolishMądra była moja decyzja o wstrzymaniu się od wypowiedzi do momentu, gdy wysłucham wystąpień, które miałam nadzieję przyniosą mi jakieś odpowiedzi.
author. - Mr President, there was wisdom in my decision to hold back my contribution until I heard what I hoped would be answers.
PolishTen ruch jest ogólnie nazywany islamskim modernizmem, i był on rozwijany przez intelektualistów i mężów stanu, nie tylko jako mądra idea, ale również jako program polityczny.
That trend is generally called Islamic modernism, and it was advanced by intellectuals and statesmen, not just as an intellectual idea though, but also as a political program.
PolishReasumując, uważam, że powinniśmy przyśpieszyć prace, nadać im priorytet, ale jednocześnie potrzebna jest bardzo dokładna, roztropna, mądra analiza tego projektu.
In summary, I think we should accelerate work on the scheme and make it a priority, but what is also needed is for the scheme to be subjected to a very thorough, prudent and sensible analysis.
PolishKażda osoba, która pragnie skorzystać z różnych transgranicznych procedur państw członkowskich, jest mądra po szkodzie.
Anyone wishing to make use of Member States' various cross-border procedures may well find that the horse has bolted, or as we say in Germany, the hare is already on the other side of the hill.